Erabiltzaile Tresnak


gizt:6:4

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
gizt:6:4 [2018/02/08 09:01]
maialen otaegi
gizt:6:4 [2018/02/08 09:25] (egungoa)
maialen otaegi [Txosten laburrak]
Marra 27: Marra 27:
 [[:​egile:​txillardegi|"​Txillardegi"​]]k batasunaren beharra, arauak ezagutaraztea eta euskaldun berriak gureganatzearen beharra aipatzen du. [[:​egile:​txillardegi|"​Txillardegi"​]]k batasunaren beharra, arauak ezagutaraztea eta euskaldun berriak gureganatzearen beharra aipatzen du.
  
-  ​* {{  :​gizt:​6:​4:​gereno_1.jpeg?​75|GEREÑO}}[[http://​eu.wikipedia.org/​wiki/​Xabier_Gere%C3%B1o|Gereño]]k euskara batua kultura bidean sartzearen beharra oroitarazten du.+ 
 +  ​* {{  :​gizt:​6:​4:​gereno_1.jpeg?​67|GEREÑO}}[[http://​eu.wikipedia.org/​wiki/​Xabier_Gere%C3%B1o|Gereño]]k euskara batua kultura bidean sartzearen beharra oroitarazten du.
   * [[http://​www.euskomedia.org/​aunamendi/​99983|Lojendio]]k uste du batasuna gipuzkerarekin egin behar dela (“Ez gipuzkera osatu batean. Gipuzkera utsez baizik”), euskaldun gehienentzat errazena delako, eta, haren ustez, “h” letrak ez du tokirik hor.   * [[http://​www.euskomedia.org/​aunamendi/​99983|Lojendio]]k uste du batasuna gipuzkerarekin egin behar dela (“Ez gipuzkera osatu batean. Gipuzkera utsez baizik”), euskaldun gehienentzat errazena delako, eta, haren ustez, “h” letrak ez du tokirik hor.
-  * [[:​egile:​iratzeder|"​Iratzeder"​]]rek argi ikusten du batasunaren beharra, [[:​egile:​laphitz|Laphitz]],​ [[:​egile:​duvoisin|Duvoisin]] eta Diharasarriren lanetan oinarritua.{{  :​gizt:​6:​4:​iratzeder.jpeg?​150|IRATZEDER}}+  * {{  :​gizt:​6:​4:​iratzeder.jpeg?​150|IRATZEDER}}[[:​egile:​iratzeder|"​Iratzeder"​]]rek argi ikusten du batasunaren beharra, [[:​egile:​laphitz|Laphitz]],​ [[:​egile:​duvoisin|Duvoisin]] eta Diharasarriren lanetan oinarritua.
   * [[:​egile:​mokoroa_j|Mokoroa,​ J.]]k ez du ikusten inondik ere euskarak hain beharrezkoa duen batasuna: euskalkien desberdintasunak ez dio kalterik egiten hizkuntzari,​ eta ez diogu herriari berea ez duen bidetik bultzatu behar. Eta “h” letrari dagokionez, ez da erabili behar: “elorriz eta sastrakaz josita” uzten du hizkuntza.   * [[:​egile:​mokoroa_j|Mokoroa,​ J.]]k ez du ikusten inondik ere euskarak hain beharrezkoa duen batasuna: euskalkien desberdintasunak ez dio kalterik egiten hizkuntzari,​ eta ez diogu herriari berea ez duen bidetik bultzatu behar. Eta “h” letrari dagokionez, ez da erabili behar: “elorriz eta sastrakaz josita” uzten du hizkuntza.
-  * [[:​egile:​onaindia|Onaindia]]k batasunaren beharra ikusten du, nahiz ez duen uste hil ala bizikoa den hizkuntzarentzat. Baina askotan horren beharra aldarrikatuta ere, nork bereari eragiten dio (“...istillu geiegi darabilgu euskal idazleok, bakoitzak bere iritziari oso setati eutsi naiean”). Mitxelenaren txostenari atalez atal egiten dizkio oharrak: batzuetan bat dator, beste batzuetan ez. Ez da “h” zalea, testuinguru markatu batzuetan ez bada.+  * {{  :​gizt:​6:​4:​onaindia_santi.jpeg?​100|SANTIAGO ONAINDIA}}[[:​egile:​onaindia|Onaindia]]k batasunaren beharra ikusten du, nahiz ez duen uste hil ala bizikoa den hizkuntzarentzat. Baina askotan horren beharra aldarrikatuta ere, nork bereari eragiten dio (“...istillu geiegi darabilgu euskal idazleok, bakoitzak bere iritziari oso setati eutsi naiean”). Mitxelenaren txostenari atalez atal egiten dizkio oharrak: batzuetan bat dator, beste batzuetan ez. Ez da “h” zalea, testuinguru markatu batzuetan ez bada.
   * Kamiñazpik euskalkien batasunean “euskalkien eriotza” ikusten du. Batasunak ez du euskara indartuko. Dena den, ezinbestekotzat hartzen badu batzarrak, batasuna gipuzkeraren gainean egin bedi. “H” letra ez da erabili behar: hori, idazlea “eragozpenez” (“difikultadez”,​ argitzen du berak) betetzea litzateke.   * Kamiñazpik euskalkien batasunean “euskalkien eriotza” ikusten du. Batasunak ez du euskara indartuko. Dena den, ezinbestekotzat hartzen badu batzarrak, batasuna gipuzkeraren gainean egin bedi. “H” letra ez da erabili behar: hori, idazlea “eragozpenez” (“difikultadez”,​ argitzen du berak) betetzea litzateke.
-  * [[:​egile:​etxaide_j|Etxaide,​ J.]]ren ustez, batasuna iristeko “h” letra “honartu” (sic) behar dugun edo ez, hor dago kontua.Ortografian bederen euskaldunok bat etorri beharko genuke. Letra hau baztertuz gero ez dago batasunik, hori egitea, Iparraldeko euskaldunen “arimari zati bat erauztea” bailitzateke. Haiek beste kontu batzuetan eman badute amore, bada garaia guk puntu honetan emateko, euskera ez baita gipuzkera: garaia da “geregoikeri hau gure baitatik usatzeko”. +  * {{  :​gizt:​6:​4:​etxaide_jon_1.jpeg|JON ETXAIDE}}[[:​egile:​etxaide_j|Etxaide,​ J.]]ren ustez, batasuna iristeko “h” letra “honartu” (sic) behar dugun edo ez, hor dago kontua.Ortografian bederen euskaldunok bat etorri beharko genuke. Letra hau baztertuz gero ez dago batasunik, hori egitea, Iparraldeko euskaldunen “arimari zati bat erauztea” bailitzateke. Haiek beste kontu batzuetan eman badute amore, bada garaia guk puntu honetan emateko, euskera ez baita gipuzkera: garaia da “geregoikeri hau gure baitatik usatzeko”. 
-  * Muruaren ustez, “h” letra erabiliz gero, euskara idaztea eta irakurtzea zailago bihurtzen da. Ez du ulertzen zergatik hartu zuten grafema hau erabiltzeko erabakia Baionan. Ez da hobe behin betiko baztertzea? Uste du “bayez” (sic).{{  :​gizt:​6:​4:​onaindia_santi.jpeg?​100|SANTIAGO ONAINDIA}}+  * Muruaren ustez, “h” letra erabiliz gero, euskara idaztea eta irakurtzea zailago bihurtzen da. Ez du ulertzen zergatik hartu zuten grafema hau erabiltzeko erabakia Baionan. Ez da hobe behin betiko baztertzea? Uste du “bayez” (sic).
   * [[:​egile:​krutwig_f|Krutwig,​ F.]]ek “h”-dun hitzen zerrenda luze bat aurkezten du: proposatzen dituen hitzetako asko ez datoz bat Mitxelenak finkatutako irizpideekin. Batez ere, grafema hori kontsonante ondoren jartzen duenean: khendu, ikhusi, nekhazale, eta abar, lapurterazko tradizio klasikoa segituz (nahiz badiren inkoherentziak:​ ikhasi, bekhatu, ekharri... bezalako hitz arruntak ez dira ageri).   * [[:​egile:​krutwig_f|Krutwig,​ F.]]ek “h”-dun hitzen zerrenda luze bat aurkezten du: proposatzen dituen hitzetako asko ez datoz bat Mitxelenak finkatutako irizpideekin. Batez ere, grafema hori kontsonante ondoren jartzen duenean: khendu, ikhusi, nekhazale, eta abar, lapurterazko tradizio klasikoa segituz (nahiz badiren inkoherentziak:​ ikhasi, bekhatu, ekharri... bezalako hitz arruntak ez dira ageri).
-  * Kerexetak Garmendiaren txostena, deklinabidearen ingurukoa, kritikatzen du: ona bada ere, “argi ikusten da gipuzkerari bidea zabaltzeko asmoz egin dauana”. Eta ondoren ohar batzuk egiten ditu proposamenean biltzen diren kasu formen inguruko markez, eta aditzarekiko komunztaduraz.{{  :​gizt:​6:​4:​etxaide_jon_1.jpeg|JON ETXAIDE}}+  * Kerexetak Garmendiaren txostena, deklinabidearen ingurukoa, kritikatzen du: ona bada ere, “argi ikusten da gipuzkerari bidea zabaltzeko asmoz egin dauana”. Eta ondoren ohar batzuk egiten ditu proposamenean biltzen diren kasu formen inguruko markez, eta aditzarekiko komunztaduraz.
   * Santamariak euskaraz ikusten dituen hitz motak hartzen ditu: euskalki guztietan berdin ageri direnak; idazkera desberdina dutenak; hitzak desberdinak direnean, eta abar. Eta horren inguruan, horien guztien arteko batasuna egiteko erabil daitezkeen irizpide batzuk proposatzen ditu: erraztasuna,​ jatortasuna,​ edertasuna, antza... Zerrendak egitea ezinbestekoa ikusten du.   * Santamariak euskaraz ikusten dituen hitz motak hartzen ditu: euskalki guztietan berdin ageri direnak; idazkera desberdina dutenak; hitzak desberdinak direnean, eta abar. Eta horren inguruan, horien guztien arteko batasuna egiteko erabil daitezkeen irizpide batzuk proposatzen ditu: erraztasuna,​ jatortasuna,​ edertasuna, antza... Zerrendak egitea ezinbestekoa ikusten du.