Erabiltzaile Tresnak


gizt:6:bibl

Euskararen batasunaren historia:

Erreferentziak

 • Alvarez Enparantza, Jose Luis (ik. Txillardegi)
 • Altuna, P. (1977), “Aditz laguntzaile batuaren gorabeherak”, in Euskaltzaindia (1977, 667-672)
 • Arana-Goiri, S. (1965) Obras completas, Sabindiar Batza, Baiona
 • Aresti, G. (1959), Maldan Behera (ikus Aurelia Arkotxa)
 • Arkotxa, A. (?), “Ediciones y traducciones de Maldan Behera, de G. Aresti”, hemen
 • Arregui Ricardo eta Begoña Arregui (editoreak) (1969), Lehen euskal hiztegi bateratua, Bilbo: Kriselu (idazmakinatua, ez zen argitaratu, baina Azkue liburutegian dago kontsultagai)
 • Aurrekoetxea, Gotzon eta Charles Videgain (1993), “Euskal Herriko hizkuntz atlasa”, Euskera 38-3, 529-647. Bilbo: Euskaltzaindia
 • Axular, [Pedro Agerre] (1643), Guero, Burdeos, (1643)
 • Bilbao, Gidor (1994), “Jatorrizko izen bereziak euskal idazleetan”, in Euskera XXXIX, 2. Aldia, Bilbo: Euskaltzaindia
 • Bonaparte, Louis-Lucien (1991), Opera Omnia, Bilbao: Euskaltzaindia, hemen
 • Cardaberaz, A. (1761), Eusqueraren berri onac: eta ondo escribitceco, ondo iracurtceco, ta ondo itzeguiteco Erreglac, Iruñea. (Donostia, 1964, Auspoa; La Gran Enciclopedia Vasca -1973- faksimilea).
 • Daranatz, Jean Baptiste (1931), “Correspondance du Capitaine Duvoisin”, Revista Internacional de Estudios Vascos (RIEV) XXII: 332
 • Davant, Jean-Louis (2005), “Baionako Biltzarra (1964)”, in IKER 17, Nerekin yaio nun: Txillardegiri omenaldia, Bilbo: Euskaltzaindia, 207-217 hemen
 • ——- (2012), “Txillardegi, batuaren aita Baionan”, Gara, (2012-01-22)
 • Etxepare, B. (1545), Linguae Vasconum Primitiae, Burdeos. Reeditado por Euskaltzaindia, en colaboración con las universidades vascas, en 1995.
 • Etxeberri, J. “Sarakoa” (1712), Escuararen hatsapenac
 • Euskaltzaindia (1919-), batzar agiriak, batzar agiriak
 • ——- (hainbeste egile) (1968), Euskera XIII, Arantzazu-ko biltzarrak, 1968 urriaren 3, 4 eta 5-ean. Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1969), Euskera, Batasuna, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1971), Euskera XVI, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1972), Euskera XVII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1973), “Aditz laguntzaile batua”, in Euskera XVIII, 6. or.
 • ——- (1973b), Euskera XVIII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1974), Euskera XIX, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1977), Euskera XXII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1978), Euskaltzaindiaren VIII. Biltzarra, in Euskera XXIV (2. aldia). (Oharra: inprenta huts bat gertatu zen hemen, eta gaizki eman zitzaion zenbakia. Beraz, honek Euskera XXIII behar du izan. Euskera XXIV ondoko urtean argitaratu zen, 1979an, alegia. Badira bi Euskera XXIV)
 • ——- (1979), Euskera XXIV, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1980), Euskaltzaindiaren IX biltzarra Arrasaten, 1979 abendua in Euskera XXV, 2. Aldia, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1981), Euskera XXVI, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1981-2011), Euskal Gramatika. Lehen urratsak, Bilbo: Euskaltzaindia (berrargitalpen egokituak kontuan izanik, hamar liburuki)
 • ——- (1982), Euskera XXVII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1991), Euskera XXXVI, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1993), Euskal Gramatika Laburra, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1994), Euskera XXXIX, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1995), Euskera XXXVIII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (2000a), Euskera XXXVIII, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (2000b), Hiztegi batua, Bilbo (etengabe gaurkotzen da geroztik.
 • Grandmontagne, F. (1960), Los inmigrantes prósperos, Madrid: Aguilar
 • Goenaga, P. (2000), “Euskaltzaindia eta euskararen arautzea”, Revista Internacional de Estudios Vascos (RIEV) 45-1, 11-42.
 • Kintana, X. (1977), Euskal Hiztegi Modernoa, Bilbo: Cinsa
 • ——- (1979), “Aditza batzeko batzordearen historiaz zerbait”, in Euskaltzaindia (1979), 381-383
 • Kortazar, J. (2012), “Current Basque literature”, in Salaburu and Alberdi (ed.) (2012)
 • Lafitte, P. (1962), Grammaire Basque: Navarro-Labourdin Littéraire. 2. edizioa. Berrinprimatua 1979an, Donostia / Baiona: Elkar / Ikas.
 • ——- (1968a?), “Oharpenak”, idazmakinaz egindako lana, Euskaltzaindiko liburutegian dagoena
 • ——- (1968b?), izenbururik gabeko lana, idazmakinaz egina, Euskaltzaindiko liburutegian
 • Larramendi, Manuel. (1729), El impossible vencido. Arte de la Lengua Bascongada. Faksimilea Donostia: Hordago, 1979.
 • ——- (1745), Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y latín (2 ale). Donostia: Bartolomé Riesgo Montero.
 • Leizarraga, J. (1571), Jesus Christ gure Jaunaren Testamendu Berria. Arroxela: Pierre Hautin. Faksimilea Donostia: Hordago, 1979.
 • Michel Jean Baptiste eta al. (2011), “Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books”, in Science, 14 January, Vol 331, 176
 • Mitxelena, Koldo (1973), “Zenbait argitasun eta argibide” in Euskaltzaindia.
 • ——- (1978a), “Arantzazutik Bergarara”, 1978a, in Mitxelena 1988: 984-990.
 • ——- (1978b), “Euskararen bide luze bezain malkarrak”, in Mitxelena (1988).
 • ——- (1987-2005), Orotariko Euskal Hiztegia – Diccionario General Básico (OEH-EGB), Bilbo: Euskaltzaindia, Descleé de Brouwer
 • ——- (1988), “Sobre historia de la Lengua Vasca”, Anejos del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo” (ASJU) 10, Donostia
 • ——- (2008), Koldo Mitxelena, Selected Writings of a Basque Scholar. Compiled and with an introduction by Pello Salaburu, Nevada University Press, Basque Classics Series
 • Saizarbitoria, R. (1969), Egunero hasten delako, Donostia: Lur
 • ——- (1976), Ehun metro, Donostia: Lur
 • Salaburu, P. (2002), Euskararen etxea, Irun: Alberdania
 • Salaburu, Pello and Xabier Alberdi (2012) (argitaratzeko), The Challenge of a Bilingual Society in the Basque Country, CBS, UNR
 • Soloeta, P., “Carta abierta”, Euskal-erria, LXXV (30-11-1916), nº 1165
 • Txillardegi (1959), Leturiaren egunkari ezkutua, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1960), Peru Leartzako, Zarautz: Itxaropena
 • ——- (1968), Elsa Scheelen, Bilbo: Kriseilu
 • ——- (1970), Sustrai bila, Donostia: Sendoa
 • ——- (1978), Euskal Gramatika, Donostia: Ediciones Vascas
 • ——- (1979), Euskal Aditz Batua, Bilbo: Euskaltzaindia
 • ——- (1980), Euskal Fonologia, Bilbo: Ediciones Vascas
 • Villasante, Luis (1970), Hacia la lengua literaria común, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1972), La declinación del vasco literario común, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1974), Palabras vascas compuestas y derivadas, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1976), Sintaxis de la oración compuesta, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1978), Estudios de Sintaxis Vasca, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1980a), La h en la ortografía vasca, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1980b), Sintaxis de la oración simple, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1986), La oración causal en vasco, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1988), Euskararen auziaz, Arantzazu: Editorial franciscana de Arantzazu
 • ——- (1994), “Euskara batuaren filosofiaz”, Euskera XXXIX, 2. Aldia, 647-673, Bilbo: Euskaltzaindia
 • Zuazo, K. 1988), Euskararen batasuna, Bilbao: Euskaltzaindia
 • ——- (1989), “Euskara batua, aintzindariak eta beste”, in Euskera XXXIV, 2. Aldia

Aipatutako beste esteka batzuk:

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Erreferentziak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3