Erabiltzaile Tresnak


hizk:1:10

Glosategia

1.Sarrera

Oinarrizko kontzeptuak
 • Ingeniaritza Linguistikoa (IL), hizkuntza teknologia (HT) (Motza, Espezifikoa)
 • HK hizkuntzalaritza konputazionala (Motza, Espezifikoa)
 • LNP (Arlo konputazionala hizkuntzalaritzan, Datu linguistikoak vs programak) (Motza, Espezifikoa)
 • Hizkuntza Teknologia (Motza, Espezifikoa)
 • Anbiguotasuna, Desanbiguazioa (Ertaina, Espezifikoa)
 • hizkuntza eranskaria (Motza, Bestelakoa)
 • hizkuntza flexiboa (Motza, Bestelakoa)
 • Erregeletan oinarritutako tratamendua (Ertaina, Espezifikoa)
 • Testuaren-mehagintza (Ertaina, Espezifikoa)
 • Urre-patroi (Motza, Espezifikoa)

2.Lexikoa

Oinarrizko kontzeptuak
 • Datu base lexikalak (Ertaina, Espezifikoa)
 • Hiztegiak
  • MRD (Machine Readable Dictionary) (Motza, Espezifikoa)
  • Hiztegi datu-baseak (Ertaina, Espezifikoa)
  • Hiztegi ezagutza-baseak (Motza, Espezifikoa)
  • Ezagutza base lexikala (Luzea, Espezifikoa)
 • Metadatuak (Motza, Espezifikoa)
 • Ontologiak (Ertaina, Espezifikoa)
 • Corpusak
  • Corpus gordina (Motza, Espezifikoa)
  • Corpus markatua (Motza, Espezifikoa)
  • Corpus elaniztasunak (Motza, Espezifikoa)
  • Corpus paraleloak, Bitestua (Motza, Espezifikoa)
  • Corpus parekatuak, Corpus lerrokatuak (Motza, Espezifikoa)
  • Corpus konparagarriak (Motza, Espezifikoa)
  • Corpusen kodeketa eta markaketa (Ertaina, Espezifikoa)
 • TEI (Motza, Espezifikoa)
 • DTD (Motza, Espezifikoa)
 • XML (Motza, Espezifikoa)
 • HTML (Motza, Espezifikoa)
 • XSL (Motza, Espezifikoa)

3.Morfologia

Oinarrizko kontzekptuak
 • Hitzen osaera morfologikoa:
 • flexio-morfologia (Motza, Bestelakoa)
 • eratorpen-morfologia (Motza, Bestelakoa)
 • elkarketa (Motza, Bestelakoa)
 • alomorfoa (Motza, Bestelakoa)
 • morfotaktika eta morfofonologia (Motza, Espezifikoa)
 • Lexikoia (Motza, Espezifikoa)
 • Diakritikoa (Motza, Espezifikoa)
 • Jarraitze-klasea (Motza, Espezifikoa)
 • Token (Motza, Espezifikoa)
 • Lema (Motza, Bestelakoa)
 • Morfema (Motza, Espezifikoa)
 • Analisatzaile morfologikoa (Luzea, Espezifikoa)
 • Egoera finituak (Motza, Espezifikoa)
 • Transductoreak (Motza, Espezifikoa)
 • etiketatzailea, etiketatze morfologikoa
 • Desanbiguazio morfolsintaktikoa (Luzea, Espezifikoa),
 • Ezagutza linguistikoan oinarritutako morfologia
 • Teknika probabilistikoetan oinarritutako morfologia
 • Markov Eredu Ezkutua (MEE)
 • MEEren topologia
 • Baliabideak eta tresnak
 • analizatzaile morfologikoak
 • XFST (Motza, Espezifikoa)
 • morfologikoki etiketatutako corpusak

4.Sintaxia

Oinarrizko kontzeptuak
 • Klitikoa (Motza, Bestelakoa)
 • Sintaxiaren tratamendua (Ertaina, Espezifikoa)
 • Sintaxi osoa (Motza, Espezifikoa)
 • Sintaxi partziala (Motza, Espezifikoa).
 • Chunk, zati, kate (Motza, Espezifikoa)
 • Ezaugarri egitura (Ertaina, Espezifikoa)
 • Erlazio sintaktikoen adierazpidea: osagai-egitura, mendekotasun-egitura
 • Analisi sintaktikorako (parsing) teknikak: (Ertaina, Espezifikoa)
 • top-down (Motza, Espezifikoa)
 • botton-up ((Motza, Espezifikoa)
 • Chart (Motza, Espezifikoa)
 • Ezagutza linguistikoan oinarritutako sintaxia (Luzea, Espezifikoa)
 • Testu ingur gabeko gramatikak (Context Free Grammar)(Ertaina, Espezifikoa)
 • Baterakuntza (Ertaina, Espezifikoa)
 • LFG (Motza, Espezifikoa)
 • PATR (Motza, Espezifikoa)
 • GPSG (Motza, Espezifikoa)
 • HPSG (Motza, Espezifikoa)
 • Murristapen Gramatika (Ertaina, Espezifikoa)
 • Sistema murriztatzaileak (Motza, Espezifikoa)
 • Islapen erregelak, mappings, mapaketa erregelak(Motza, Espezifikoa)
 • Teknika probabilistikoetan oinarritutako sintaxia (Ertaina, Espezifikoa)
 • Teknika linguistiko eta probabilistikoen konbinazioa (Motza, Espezifikoa)
 • Etiketatzailea, Etiketatze sintaktikoa (Ertaina, Espezifikoa)
Baliabideak eta tresnak
 • analizatzaile sintaktikoak (Ertaina, Espezifikoa)
 • PROLOG (Motza, Espezifikoa)
 • zuhaitz-banku, treebank-ak (Ertaina, Espezifikoa)

5.Semantika

Oinarrizko kontzeptuak
 • analisi semantikoa (Ertaina, Espezifikoa)
 • Konposagarritasuna (Motza, Bestelakoa)
 • Interpretazio semantikoa (Luzea, Espezifikoa).
 • Forma logikoa (Luzea, espezifikoa)
 • Rol tematikoak, Balentzia (Luzea, Espezifikoa)
 • Gramatika-erlazioak(Motza, Espezifikoa)
 • Gramatika semantikoak (Motza, Espezifikoa)
 • Patroi-parekatzea (Motza, Espezifikoa)
Baliabideak eta tresnak
 • Ontologiak (Motza, Espezifikoa)
 • Ezagutza-base lexikalak eta hiztegi ezagutza-baseak
 • PropBank

6.Pragmatika

Oinarrizko kontzeptuak
 • Anafora eta korreferentzia
 • Diskurtso markatzaileak
 • Elkarrizketa sistemak (Ertaina, Espezifikoa)
Baliabideak eta tresnak
 • Corpusak

7.Hizketaren tratamendua

 • Espectograma (Motza, Bestelakoa)
 • Prosodia (Motza, Bestelakoa)
 • Soinua Sistema murriztatzaileak (Motza, Bestelakoa)
 • zarata (Motza, Bestelakoa)
 • Hizketa ezagutza, hizketaren analisia (Luzea, Espezifikoa)
 • Hizketa seinaleen parametrizazioa (Motza, Espezifikoa)
 • Hizketa jarraitua (Motza, Espezifikoa)
 • Hizketa sorkuntza, hizketaren sintesia (Luzea, Espezifikoa)
 • Sistema eraikitzaileak (Motza, Espezifikoa)
 • Hiztun ezagutza (Ertaina, Espezifikoa)

8.Testu-sorkuntza automatikoa

9.Aplikazioak (erabiltzaile arruntarentzat)

 • Testuak editatzeko eta ulertzeko laguntzak
 • OCR (Optical Character Recognition) (Motza, Espezifikoa)
 • Ortografia-zuzentzailea
 • Gramatika- eta estilo-zuzentzaileak
 • Hiztegi-kontsultarako laguntzak
 • Testuak egoki digitalizatzeko OCR programak
 • Testu eleaniztunak editatzeko laguntzak
 • Testu-masa handiak tratatzeko edo kudeatzeko aplikazioak
 • Dokumentuen berreskurapena (IR, Information Retrieval) (Ertaina, Espezifikoa)
 • Informazio-erauzketa (IE, Information Extraction)
 • Laburpen automatikoa (Summarization)
 • Dokumentu-sailkatzaileak (Ertaina, Espezifikoa)
 • Dokumentuak bideratzea (Routing) (Ertaina, Espezifikoa)
 • Dokumentuak multzokatzea (Clustering) (Ertaina, Espezifikoa)
 • Dokumentuak iragaztea (Filtering) (Ertaina, Espezifikoa)
 • Testu-sorkuntza automatikoa
 • Galdera-erantzuneko sistemak (Question Answering)
 • Interfazeak (Motza, Espezifikoa)
 • Itzulpen automatikoa
 • Itzulpen automatikoaestrategia:
 • Itzulpen zuzena (Motza, Espezifikoa)
 • RBMT (Ertaina, Espezifikoa)
 • SMT (Ertaina, Espezifikoa)
 • EBMT (Motza, Espezifikoa)
 • Hibridazioa (Motza, Espezifikoa)
 • Itzulpen automatikorako produktuak

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Glosategia", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3