Erabiltzaile Tresnak


morf:3:bibl

Gramatika kategoriak:

Erreferentziak

 • Agirre, X. 2017. Euskal adjektibozko adberbioak aztergai. Gradu Amaierako Lana, UPV/EHU.
 • Artiagoitia, X. 2011. “Gramatika kategoriak”, Sareko Euskal Gramatika (SEG)
 • Azkue, RM, 1923-25, Morfologia vasca, hiru liburuki, Bilbao: La Gran Enciclopedia Vascak 1969an hiru liburukitan argitaratua.
 • Berro, A. 2017. Pluractionality and more. The lexical plural -ka in Basque. Eskuizkribua.
 • Bosque, I. 1996. Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Madrid: Editorial Sintesis.
 • Demirdache, H. & M. Uribe-Etxebarria. 2000. “The Primitives of Temporal Relations”. In Roger Martin, David Michaels & Juan Uriagereka (arg.), Step by step. Essays on Minimalist syntax in honor of Howard Lasnik, 157-186. Cambridge, MA: the MIT Press.
 • Etxepare, Ricardo. 2003. Valency and Argument Structure in the Verb. In Jisé Ignacio Hualde & Jon Ortiz de Urbina (arg.), A grammar of Basque, 369- 465. Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Euskaltzaindia. 1991. Euskal Gramatikaren Lehen Urratsak I. Nafarroa: Nafarroako Foru Elkargoa eta Euskaltzaindia.
 • Euskaltzaindia. 1997. Euskal Gramatikaren Lehen Urratsak II. Nafarroa: Nafarroako Foru Elkargoa eta Euskaltzaindia.
 • Fábregas, A. & S. Alexeyenko. 2016. Between adverbs and adjectives: Invariable adjectives in Spanish and English. Eskuizkribua. University of Tromsø, University of Göttingen.
 • Fernández, B. 2015. The syntax of -(k)i, a Basque preposition. Xulio Sousa, Carlota de Benito & Víctor Lara (arg.) Dialectologia. Special Issue. Syntactic variation in Western European Languages. From the noun phrase to clause structure, V. 81-107.
 • Fernández, B. & J. Ortiz de Urbina. 2010. Datiboa hiztegian. Bilbao: UPV/EHU.
 • Fernández, B. & J. Ortiz de Urbina. 2012. “Dative (first) complements in Basque”. In E. Carrilho & B. Fernández (arg.), Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics, 11-1.
 • Hale, K. & S. J. Keyser.1993. “On Argument Structure and the Lexical Expression of Syntactic Relations”. In K. Hale and S. J. Keyser (arg.), The View from Building 20. Cambridge, Massachusetts: The MIT press. 53-109.
 • Krajewska, Dorota. 2013a. The diachrony of resultative constructions in Basque. Master Thesis, UPV/EHU.
 • Krifka, Manfred. 1998. “The origins of telicity”. In S. Rothstein, (arg.), Events and Grammar, 197-235. Dordrecht: Kluwer.
 • Laka, Itziar. 2004. “Ari progresiboaz: euskararen kasu markak”. In Pablo Albizu & Beatriz Fernández (arg.), Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. Bilbao: UPV/EHUko argitalpen zerbitzua.
 • Laka, Itziar. 2006. “Deriving Split Ergativity in the Progressive: the Case of Basque”. In Alana Johns, Diane Massam & Juvenal Ndayiragije (arg.), Ergativity: Emerging Issues, 173-195. Dordrecht/Berlin: Springer.
 • Mateu, Jaume & Laia Amadas. 1999. “Extended Argument Structure: Progressive as Unaccusative”. Catalan Working Papers in Linguistics 7. 159-174.
 • Mounole, Céline. 2011. Le verbe basque ancien: étude philologique et diachronique. Doctoral dissertation, University of the Basque Country (UPV/EHU) and Université Michel de Montaigne-Bordeaux III.
 • de Rijk, Rudolf P.G. 2008. Standard Basque. A Progressive Grammar. Cambridge/London: The MIT Press.
 • Rothstein, Susan. 2004. Structuring events: a study in the semantics of lexical aspect. Oxford: Blackwell.
 • Uribe-Etxebarria, M. 2014. Asymmetries in the Long Distance Reading of Temporal Clauses. Hizkuntzalartiza Mintegia / Seminario Lingüística. January 31st. Vitoria-Gasteiz. University of the Basque Country (UPV/EHU).
 • Zwarts, Joost. 2005. “Prepositional Aspect and the Algebra of Pahts”. Linguistics and Philosophy 28. 739-779
 • Zwarts, Joost. 2008. “Aspects of a typology of direction”. In Susan Rothstein (ed.), Theoretical and cross-linguistic approaches to the semantics of aspect. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Erreferentziak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3