Erabiltzaile Tresnak


morf:4:4:4:4

Adberbio elkarteak

Izen eta adjektibo elkarteetan bezala, hemen ere bi osagaien arteko erlazioa hartuko dugu kontuan sailkapena egiteko. Honela sailkatuko ditugu adberbio elkarteak:

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Adberbio elkarteak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3