Erabiltzaile Tresnak


morf:4:5:0:1:1

Nolakotasuna, izaera, lanbidea

Atzizki batzuk 'nolakotasuna, izaera edo lanbidea' adierazten duten izenak sortzeko erabiltzen ditugu. Horiek aztertuko dira atal honetan. Hauek dira nagusiak:

  • -keria: alferkeria, sorginkeria, zurikeria…
  • -tasun: maitasun, txikitasun, osasun…
  • -go: ikuslego, ahaidego, artzaingo…
  • -era: lodiera, altuera, garaiera…
  • -gintza: liburugintza, oihalgintza…
  • -tza: bertsolaritza, ezkontza…
  • -ezia: abilezia, ahulezia…
  • -tate: bakardade, ahuldade, libertate…
  • -tzia: ausartzia, zuhurtzia…

Euskaltzaindiak honetaz

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Nolakotasuna, izaera, lanbidea", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3