Erabiltzaile Tresnak


morf:4:5:0:1:5:11

-antza, -antzia

Atzizki hau ere, -ada bezala, nahiko ihartua da, hainbat hitz sortzeko erabili den arren.

Villasanteren ustez, -antza aldaera da atzizki erromantze honen lema, nahiz Mitxelena, K.k berak esan bi formak -antza (erdal -ança zaharra) eta -antzia (erdal -ançia) latinezko atzizki beretik eratorriak direla.

Atzizki honekin sortutako izenen oinarrian mailegu bidez hartutako aditzak aurkituko ditugu; eta behin baino gehiagotan zalantza ere sor dakiguke benetan euskaraz eratorria ote den, ala izen osoa den maileguz hartua: esperantza, perseberantzia, usantza Nolanahi ere, emankortasun urrikoa izan da euskal lexikoaren ondarean: akabantza, alegrantzia, eskudantzia, fidantza, frogantza, obligantza, salutantzia, signifikantza…

Adjektiboa, bat zenbatzailea, erakuslea… ondoan har dezaketenez, ‘ondorioa’ adierako izenak direla esan daiteke:

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "-antza, -antzia", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3