Erabiltzaile Tresnak


morf:4:5:0:2:5

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
morf:4:5:0:2:5 [2018/02/08 12:05]
maialen otaegi
morf:4:5:0:2:5 [2018/11/09 12:57] (egungoa)
Ainhoa Lendinez
Marra 2: Marra 2:
  
 Bi atzizki aztertuko ditugu atal honetan: //​[[morf:​4:​5:​0:​2:​5:​1|-ko]]//​ eta //​[[morf:​4:​5:​0:​2:​5:​2|-dun]]//​. Biek sortzen dituzte izenondoak, hain zuzen ere, '​jabegoa'​ adierakoak: Bi atzizki aztertuko ditugu atal honetan: //​[[morf:​4:​5:​0:​2:​5:​1|-ko]]//​ eta //​[[morf:​4:​5:​0:​2:​5:​2|-dun]]//​. Biek sortzen dituzte izenondoak, hain zuzen ere, '​jabegoa'​ adierakoak:
-  * [[morf:​4:​5:​0:​2:​5:​1|-ko]]: ​txapeldunerrudunahaldun, fededun... +  * [[morf:​4:​5:​0:​2:​5:​1|-ko]]: ​//antzekoedadekoesaneko...// 
-  * [[morf:​4:​5:​0:​2:​5:​2|-dun]]: ​antzekoedadekoesaneko...+  * [[morf:​4:​5:​0:​2:​5:​2|-dun]]: ​//txapeldunerrudunahaldun, fededun...//
  
 Baina oinarriari eransten dioten adieraz gain, badute beste berezitasun bat ondoren aztertuko ditugun bi atzizkiek: biek har ditzakete sintagma egiturako oinarriak. Oro har, atzizkiek [[morf:​4:​5|eratorpenean]] (eta [[morf:​4:​4|hitz-elkarketan]] ere) kategoria lexikoak {{  :​morf:​4:​5:​0:​2:​5:​image_large.jpeg?​200|}}hartzen dituzte oinarrian eta horiekin kategoria lexikoak sortzen dira. Berehala ikusiko dugunez, ordea, salbuespena dira //-dun// eta //-ko//; ziurrenik, lehena erlatibo laburtua baino ez delako eta, beraz, aditzen osagarri zuzenek izan dezaketen egitura berak har ditzakeelako. //-ko// atzizkiaren kasuan, berriz, hori ere berez flexioaren alorrekoa delako; beheraxeago ikusiko dugu zergatik esaten dugun hemen aztertuko dugun //-ko// hau adjektibo-sortzailea dela, hau da, eratorpenaren eremukoa. ((Gogoratu [[morf:​4:​5:​0:​1|izenak sortzen]] dituzten beste bi //-ko// ere ikusi ditugula: [[morf:​4:​5:​0:​1:​2|izen bizidunak]] sortzen dituena batetik; eta '​[[morf:​4:​5:​0:​1:​4:​1|objektua,​ produktua]]'​ adierako izenak sortzen dituena, bestetik.)) Baina oinarriari eransten dioten adieraz gain, badute beste berezitasun bat ondoren aztertuko ditugun bi atzizkiek: biek har ditzakete sintagma egiturako oinarriak. Oro har, atzizkiek [[morf:​4:​5|eratorpenean]] (eta [[morf:​4:​4|hitz-elkarketan]] ere) kategoria lexikoak {{  :​morf:​4:​5:​0:​2:​5:​image_large.jpeg?​200|}}hartzen dituzte oinarrian eta horiekin kategoria lexikoak sortzen dira. Berehala ikusiko dugunez, ordea, salbuespena dira //-dun// eta //-ko//; ziurrenik, lehena erlatibo laburtua baino ez delako eta, beraz, aditzen osagarri zuzenek izan dezaketen egitura berak har ditzakeelako. //-ko// atzizkiaren kasuan, berriz, hori ere berez flexioaren alorrekoa delako; beheraxeago ikusiko dugu zergatik esaten dugun hemen aztertuko dugun //-ko// hau adjektibo-sortzailea dela, hau da, eratorpenaren eremukoa. ((Gogoratu [[morf:​4:​5:​0:​1|izenak sortzen]] dituzten beste bi //-ko// ere ikusi ditugula: [[morf:​4:​5:​0:​1:​2|izen bizidunak]] sortzen dituena batetik; eta '​[[morf:​4:​5:​0:​1:​4:​1|objektua,​ produktua]]'​ adierako izenak sortzen dituena, bestetik.))