Erabiltzaile Tresnak


morf:4

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
morf:4 [2017/03/24 14:52]
Ainhoa Lendinez [Atal honetan aztertuko direnak]
morf:4 [2017/03/24 14:54] (egungoa)
Ainhoa Lendinez
Marra 40: Marra 40:
     * **[[morf:​4:​3|Flexio-morfologia]]:​** Hitz baten aldaerak aztertzen ditu.     * **[[morf:​4:​3|Flexio-morfologia]]:​** Hitz baten aldaerak aztertzen ditu.
   * **[[morf:​4:​1|Hitza]]:​** Maila goreneko unitatea.   * **[[morf:​4:​1|Hitza]]:​** Maila goreneko unitatea.
-  ​* **[[morf:​4:​1:​1|Morfema]]:​** Unitate gramatikal txikiena, esanahia duen unitate minimoa. +    ​* **[[morf:​4:​1:​1|Morfema]]:​** Unitate gramatikal txikiena, esanahia duen unitate minimoa. 
-    * **[[morf:​4:​1:​1|Morfema gramatikalak]] (flexiboak):​** Funtzio gramatikal edo sintaktikoa adierazten dute (esanahi gramatikalak esanahi lexikoa egituratzen du; hitz batek esanahia ‘nola’ adierazten duen): +      * **[[morf:​4:​1:​1|Morfema gramatikalak]] (flexiboak):​** Funtzio gramatikal edo sintaktikoa adierazten dute (esanahi gramatikalak esanahi lexikoa egituratzen du; hitz batek esanahia ‘nola’ adierazten duen): 
-      * **Hondarkiak:​** aditzen denbora, modua, aspektua edo numeroa adierazten dute: //dakit, dut, dakart//... //-t// > singularreko lehen pertsona. +        * **Hondarkiak:​** aditzen denbora, modua, aspektua edo numeroa adierazten dute: //dakit, dut, dakart//... //-t// > singularreko lehen pertsona. 
-      * **Artikulua:​** //-a, -ak, -ok// +        * **Artikulua:​** //-a, -ak, -ok// 
-      * **Deklinabideko kasu markak (Nor, Nork, Nori, Non, Nongo...):​** //-k , -I , -N , -KO , -EKIN , -RA...// +        * **Deklinabideko kasu markak (Nor, Nork, Nori, Non, Nongo...):​** //-k , -I , -N , -KO , -EKIN , -RA...// 
-      * **Menderagailuak:​** //-eN, -eNEAN, -eLA, -eLAKO...//​ +        * **Menderagailuak:​** //-eN, -eNEAN, -eLA, -eLAKO...//​ 
-    * **[[morf:​4:​1:​1|Morfema lexikalak]],​ lexemak (deribatiboak,​ eratorleak):​** Erro baten esanahia adierazten dute (esanahi lexikoak hizkuntzalaritzaz kanpoko errealitatea adierazten eta egituratzen du; hitz batek ‘zer’ esan nahi duen). +      * **[[morf:​4:​1:​1|Morfema lexikalak]],​ lexemak (deribatiboak,​ eratorleak):​** Erro baten esanahia adierazten dute (esanahi lexikoak hizkuntzalaritzaz kanpoko errealitatea adierazten eta egituratzen du; hitz batek ‘zer’ esan nahi duen). 
-  * **[[morf:​4:​1:​1|Erroa]]:​** Edozein hitzen adierazlean ageri den oinarrizko segmentua, beti ageri dena, flexio eta erator hizki guztiak kendu ondoren geratzen dena, eta gehiago zati ezin daitekeena. Hitzaren esanahia daraman zatia: //zurixka, zuritu...// > //zuri// +    * **[[morf:​4:​1:​1|Erroa]]:​** Edozein hitzen adierazlean ageri den oinarrizko segmentua, beti ageri dena, flexio eta erator hizki guztiak kendu ondoren geratzen dena, eta gehiago zati ezin daitekeena. Hitzaren esanahia daraman zatia: //zurixka, zuritu...// > //zuri// 
-  * **[[morf:​4:​1:​1|Tema]]:​** Hitz batean flexio-morfemak kendu ostean geratzen zaigun unitate egonkor edo abstraktua: //Nator, hator...// > //-tor// (erroa ere bada); //nator, etortzen naiz...// > //-tor// = erroa, //-etor// = tema. +    * **[[morf:​4:​1:​1|Tema]]:​** Hitz batean flexio-morfemak kendu ostean geratzen zaigun unitate egonkor edo abstraktua: //Nator, hator...// > //-tor// (erroa ere bada); //nator, etortzen naiz...// > //-tor// = erroa, //-etor// = tema. 
-  * **[[morf:​4:​1:​1|Hizkia]]:​** Morfema lotua. +    * **[[morf:​4:​1:​1|Hizkia]]:​** Morfema lotua. 
-    * **[[morf:​4:​1:​1|Lexikoak]] (erator hizkiak):** esanahia dutenak. +      * **[[morf:​4:​1:​1|Lexikoak]] (erator hizkiak):** esanahia dutenak. 
-      * **Aurrizkiak:​** //DESegin, DESberdin, BERrikusi...//​  +        * **Aurrizkiak:​** //DESegin, DESberdin, BERrikusi...//​  
-      * **Artizkiak:​** //eRAgin, eRAman, eRAkarri...//​ +        * **Artizkiak:​** //eRAgin, eRAman, eRAkarri...//​ 
-      * **Atzizkiak:​** //ikasLE, ikerTZAILE, eginKIZUN...//​ +        * **Atzizkiak:​** //ikasLE, ikerTZAILE, eginKIZUN...//​ 
-    * **[[morf:​4:​1:​1|Gramatikalak]] (flexio hizkiak):** informazio gramatikala ematen dutenak. +      * **[[morf:​4:​1:​1|Gramatikalak]] (flexio hizkiak):** informazio gramatikala ematen dutenak. 
-  * **[[morf:​4:​1:​1|Oina]]:​** Prozesu morfologiko baten (eratorpenaren,​ flexioaren, elkarketaren…) eragingai izan daitekeen edozein egitura hierarkiko.+    * **[[morf:​4:​1:​1|Oina]]:​** Prozesu morfologiko baten (eratorpenaren,​ flexioaren, elkarketaren…) eragingai izan daitekeen edozein egitura hierarkiko.
  
 Demagun //​jasanezintasuna//​ hitza, hauxe izango litzateke bere barne egitura: Demagun //​jasanezintasuna//​ hitza, hauxe izango litzateke bere barne egitura: