Erabiltzaile Tresnak


morf:5:10:3:1:4

Adberbio gisa erabilitako bestelako hitzak

Zenbaitetan izenki batzuk, izenak nahiz adjektiboak, adberbio bihurtzen dira. Kasu zirkunstantzial bat harturik, adberbio gisa lexikalizatzen direla esan daiteke, adberbializatu egin direla, alegia. Kasu sistematik atera, eta hitz berri bilakatzen dira: adberbio, hain zuzen ere. Hori dela eta, hiru maila bereiz ditzakegu prozesu horretan:

Horiek bestelako adberbializatze bide batzuk azalduko dira ondoko lerroetan. 1

1 Adberbializazioari buruzko informazio gehiago, EGLU I liburukian eskura dezakezu.

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Adberbio gisa erabilitako bestelako hitzak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3