Erabiltzaile Tresnak


morf:5:10:3:2:1:3:3

maiz, usu, etengabe

maiz, usu eta etengabe adberbioak ere sail honetakoak dira:

 • etengabe Hegoaldeko tradizioan bakarrik ageri da, eta XX. mendekoa da. Gaurko literaturan asko erabiltzen da:
  • Adjektiboa izan daiteke:
  • Adberbio gisa etengabean, etengabeki eta etengaberik ere ageri dira:
 • maiz arrunta da gipuzkeraz, nafarreraz eta Iparraldean (salbu zubereraz). Bizkaieraz gutxiago erabiltzen da. “askotan” esan nahi du:
  • Konparazio atzizkiak har ditzake: maizena, maizegi…:
  • “Zure eskea maiza da, maizegi” (Diccionario manuscrito vasco-francés compuesto a finales del siglo XIX, Harriet, Maurice)
  • Baina ikasle hauek elkarren artean maizegi erdaraz dihardute, euskara eskola orduetarako eta hizkuntza eskabideetarako bakarrik utzirik. (Euskararen etxea, Salaburu, P.)
  • Al dan maizena erreza zagun “ Nere Jesukristo Jauna ”, jakiñik dala Jaungoiko eta gizon egiazko ona, gurutze pisu baten azpiyan ain gogoz iltzera juana, guri atiak zabaldu eta orain zeruan dagona. (Bertso jarri guztiak, Txirrita)
  • Beste adberbio batzuk, edo atzizki batzuk ere har ditzake inguruan, ñabardurak ezarriz esanahiari: maiz asko, maiz aski, maizkara, maizenik, maiztxe, maiztxeago…
  • Euliaren kasuan bezala, gene horietariko batean mutazio bat gertatzeak berekin dakar bestela eratzea sorbidean den organismoa eta, maiz asko, goiztar hiltzea. (Sagua, eulia eta gizakia, François JacobGartzia, Juan)
  • Ortan zeukak bere irabazia! - esaten zin maiz aski Txirrita gazteak“. (Gaur ere ez du hiltzeko eguraldirik egingo, Segurola, I.)
  • Ez da esan beharrik datu horiek guztiak ongi funtsatuak eta bermatuak direla, nahiz maizkara, datuetan elkarren arteko kontraesan anitz aurkitu izan dudan gauzak hemen eta han begiratzen ibili naizenean. (XX. mendearen argi-itzalak, Salaburu, P.)
  • Beraz, maizenik eta tamalez, aukeraketa egin behar da helburu horien bien artean: edo inflamazioari aurre egin edo digestio-aparatua zaindu. (Txanponaren bi aldeak, Iñaki Heras)
  • “Un peu trop souvent. Maizxe ikhusten zaituztet elkharrekin” (Diccionario manuscrito vasco-frances, Duvoisin)
 • usu Iparraldekoa eta goi nafarrerakoa da. Hegoaldeko idazle batzuk XX. mendean hasi dira erabiltzen.
  • Adjektiboa izan daiteke:
  • Adberbioa denean “anitz aldiz, askotan…”, esan nahi du:

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "maiz, usu, etengabe", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3