Alboko-barra

morf:5:11

Kasutegia

Garbitu

oinarri hitza
+
 •  
 • -a
+
 •  
 • -k
+

 • kasu markak
 • postposizioak
kasu marka edo postposizioa
Edo egin aukera:
 
 
 
Edo egin aukera:
 • erakusleak
 • zenbatzaileak
 • galdetzaileak
 • izenkiak
 • izen bereziak
 • pertsona izenordainak
Erakusle arruntak:
 • hau
 • hori
 • hura
Erakusle indartuak:
 • hauxe
 • horixe
 • huraxe
 • bera
 • berau
 • berori
Zenbatzaile zehaztuak:
 • bat
 • hiru
 • lau
 • bost
 • sei
 • hamar
 • hamaika
 • hogei
 • ehun
Zenbatzaile zehaztugabeak:
 • zenbait
 • hainbat
 • ugari
 • asko
 • nahiko
 • anitz
 • gutxi
 • hainbeste
 • franko
Galdetzaileak:
 • nor
 • zer
 • zein
Galdetzaile eratorriak:
 • nor:
 • zer:
 • zein:
 • norbait
 • zerbait
 • edozein
 • edonor
 • edozer
 • zeinahi
 • inor
 • ezer
 • ezein
 • nornahi
 • zertxobait
 •  
 • norbera
 • zernahi
 •  
 • nehor
Izenkiak:
 • ama
 • senar
 • zuhaitz
 • sagu
Leku izen bereziak:
 • Bizkaia
 • Donostia
 • Legazpi
 • Paris
Pertsona izen bereziak:
 • Karmele
 • Miren
Pertsona izenordainak:
 • ni
 • hi
 • zu
 • gu
 • zuek
Kasu markak:
 • Nor Absolutiboa
 • Nor Partitiboa
 • Nork Ergatiboa
 • Nori Datiboa
 • Noren Genitiboa -en
Postposizioak:
 • Zerez/Zertaz Instrumentala
 • Norekin Soziatiboa
 • Norengatik Motibatiboa
 • Norentzat Destinatiboa
 • Nongo Genitiboa -ko
 • Norako/ Norenganako Destinatiboa
 • Non/ Norengan Inesiboa
 • Nondik/ Norengandik Ablatiboa
 • Norantz/ Norenganantz Hurbiltze adlatiboa
 • Nora/ Norengana Adlatiboa
 • Noraino/ Norenganaino Muga adlatiboa
 • NorakoDestinatiboa
 • NonInesiboa
 • NondikAblatiboa
 • NorantzHurbiltze adlatiboa
 • NoraAdlatiboa
 • NorainoMuga adlatiboa
 • Norenganako Destinatiboa
 • Norengan Inesiboa
 • Norengandik Ablatiboa
 • Norenganantz Hurbiltze adlatiboa
 • Norengana Adlatiboa
 • Norenganaino Muga adlatiboa
 • Ø
 • -ik
 • -k
 • -i
 • -en
 • -z
 • -ekin
 • -gatik
 • -ntzat
 • -ko
 • -rako
 • -engan
 • -engandik
 • -enganantz
 • -engana
 • -enganaino
 • -ko
 • -rako
 • -n
 • -tik
 • -rantz
 • -ra
 • -raino
 • -ko
 • -rako
 • -n
 • -tik
 • -rantz
 • -ra
 • -raino

Hitz hau mota ezberdinetakoa izan daiteke. Aukeratu bat:

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Kasutegia", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3

Orri Tresnak