Erabiltzaile Tresnak


morf:5:2:1:9

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
morf:5:2:1:9 [2017/04/06 15:17]
Ainhoa Lendinez
morf:5:2:1:9 [2017/04/18 19:57] (egungoa)
Ainhoa Lendinez [Komunztadura: atarian]
Marra 1: Marra 1:
 ====== Aditz komunztadura ====== ====== Aditz komunztadura ======
  
-=====Komunztadura:​ atarian===== +{{  :​morf:​5:​2:​1:​9:​aniztasuna.jpeg|HAU IZANGO DA PERTSONA ANIZTASUNA?​}}Adizki jokatuak aztertzen ditugunean, berehala konturatzen gara denbora edota modu markak ez ezik, perpauseko argumentuen isla morfologikoak ere biltzen dituela ([[morf:​2:​2]]) inflexioak. Ildo honetan, dena delako perpausak baldin eta, adibidez, singularreko lehen pertsonako izenordain absolutiboa erakusten badu –//​ni//​–,​ orduan inflexioak argumentu horren //​pertsona//​ zein //​numero//​arekin bat egiten duen marka morfologikoa bilduko du: //n//– alegia, adizkia trinkoa izan –//​**n**ator//,​ adibidez– zein perifrastikoa –//etorri **n**aiz//. Izan ere, //n//– markari //​komunztadura//​ deritzo. ​
- +
-{{:​morf:​5:​2:​1:​9:​aniztasuna.jpeg ​ |HAU IZANGO DA PERTSONA ANIZTASUNA?​}}Adizki jokatuak aztertzen ditugunean, berehala konturatzen gara denbora edota modu markak ez ezik, perpauseko argumentuen isla morfologikoak ere biltzen dituela ([[morf:​2:​2]]) inflexioak. Ildo honetan, dena delako perpausak baldin eta, adibidez, singularreko lehen pertsonako izenordain absolutiboa erakusten badu –//​ni//​–,​ orduan inflexioak argumentu horren //​pertsona//​ zein //​numero//​arekin bat egiten duen marka morfologikoa bilduko du: //n//– alegia, adizkia trinkoa izan –//​**n**ator//,​ adibidez– zein perifrastikoa –//etorri **n**aiz//. Izan ere, //n//– markari //​komunztadura//​ deritzo. ​+
  
 Komunztaduraren bitartez bereizi izan dira euskalaritzan,​ absolutibo, ergatibo eta datibo kasuez markatutako argumentuak postposizioetatik:​ kasudun argumentuek komunztadura eragiten dute inflexioan; postposizioek,​ aldiz, ez. Horregatik, hiru argumentu horietako bakar batekin komunztadura zaintzen ez denean, perpaus okerra osatzen da. Konparatu ezker zutabeko perpaus gramatikalak,​ eskumatara dauden ez-gramatikalekin –adibideak errazago ulertzearren,​ argumentu bakar baten komunztadura markatu dugu perpaus bakoitzean. Komunztaduraren bitartez bereizi izan dira euskalaritzan,​ absolutibo, ergatibo eta datibo kasuez markatutako argumentuak postposizioetatik:​ kasudun argumentuek komunztadura eragiten dute inflexioan; postposizioek,​ aldiz, ez. Horregatik, hiru argumentu horietako bakar batekin komunztadura zaintzen ez denean, perpaus okerra osatzen da. Konparatu ezker zutabeko perpaus gramatikalak,​ eskumatara dauden ez-gramatikalekin –adibideak errazago ulertzearren,​ argumentu bakar baten komunztadura markatu dugu perpaus bakoitzean.