Erabiltzaile Tresnak


morf:5:20:11:3

Kausa perpaus jokatuak

Aurreko atalean kausa perpausek zer adierazten duten hartu dugu kontuan eta bi balio nagusi bereizi ditugu. Orain formatik abiatuko gara, perpausok erakusten duten itxuratik. Forma horietako bakoitza azalduko dugu eta bakoitzaren erabilera eta balioa zein den argitzen saiatuko gara. Formari buruz hitz egiten dugunean, besteak beste, aditzek hartzen duten menderagailua hartu behar dugu kontuan.

Kausa perpaus jokatuak dira adizki jokatuak dauzkatenak, eta menderagailu hauek hartu ohi dituzte:

Euskaltzaindiak honetaz

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Kausa perpaus jokatuak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3