Erabiltzaile Tresnak


morf:5:20:4:2

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
morf:5:20:4:2 [2019/08/25 10:27]
Karlos Cid Abasolo [Izen ardatzik gabeko perpaus erlatibo arruntak]
morf:5:20:4:2 [2019/08/25 10:29] (egungoa)
Karlos Cid Abasolo [Izen ardatzik gabeko perpaus erlatibo arruntak]
Marra 461: Marra 461:
 Lehenengo adibidean absolutiboa da sintagma erlatibatuaren kasua; bigarrenean,​ inesiboa da postposizio erlatibatua;​ hirugarrenean,​ kasu ergatiboa; laugarrenean,​ postposizio adlatiboa; azkenekoak, kasu genitiboa ("//​mundu bat**__en__** parte//"​). Lehenengo adibidean absolutiboa da sintagma erlatibatuaren kasua; bigarrenean,​ inesiboa da postposizio erlatibatua;​ hirugarrenean,​ kasu ergatiboa; laugarrenean,​ postposizio adlatiboa; azkenekoak, kasu genitiboa ("//​mundu bat**__en__** parte//"​).
  
-Lau adibideotan izen ardatza kasu absolutiboan dago, eta halaxe izan ohi da. Ergatiboa, datiboa, inesiboa, etab. askoz gutxiagotan aurkituko ditugu, eta euskal hiztuna aiko-maiko dabil -//N// menderagailuari kasu absolutiboa jarri (izen ardatzaren kasua/​postposizio itsatsia zeinahi izanik ere) edo -//N// menderagailuari izen ardatzaren kasu/​postposizio bera jarri, komunztadurari eutsiz.+Bost adibideotan izen ardatza kasu absolutiboan dago, eta halaxe izan ohi da. Ergatiboa, datiboa, inesiboa, etab. askoz gutxiagotan aurkituko ditugu, eta euskal hiztuna aiko-maiko dabil -//N// menderagailuari kasu absolutiboa jarri (izen ardatzaren kasua/​postposizio itsatsia zeinahi izanik ere) edo -//N// menderagailuari izen ardatzaren kasu/​postposizio bera jarri, komunztadurari eutsiz.
  
   ??   ??