Erabiltzaile Tresnak


morf:5:20:4

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
morf:5:20:4 [2018/02/11 18:51]
Karlos Cid Abasolo
morf:5:20:4 [2018/07/20 15:57]
Karlos Cid Abasolo
Marra 14: Marra 14:
 Perpaus erlatibo mota horien guztien artean, dudarik gabe, -//N// menderagailuaren bidez osatzen dena da erabiliena, hainbesteraino,​ non “perpaus erlatibo arrunt” deitu ohi zaion. Mota horrek baditu, besteak beste, bi berezitasun nagusi: Perpaus erlatibo mota horien guztien artean, dudarik gabe, -//N// menderagailuaren bidez osatzen dena da erabiliena, hainbesteraino,​ non “perpaus erlatibo arrunt” deitu ohi zaion. Mota horrek baditu, besteak beste, bi berezitasun nagusi:
  
-  * **Lehenengoa:​** geroago aztertuko ditugun arrazoiengatik,​ kasu guztiek eta postposizio ​erantsi ​guztiek((Kasuen eta postposizio ​erantsien ​arteko aldea zertan den ez dakienak jo beza http://​www.ehu.es/​seg/​morf/​5/​5 estekara)) ez dutela erlatibagarritasun maila bera (batzuk, hala nola aditzean markatuak direnak –absolutiboa,​ ergatiboa eta datiboa– beste batzuk baino aiseago eta maizago erlatibatzen dira).+  * **Lehenengoa:​** geroago aztertuko ditugun arrazoiengatik,​ kasu guztiek eta postposizio ​itsatsi ​guztiek((Kasuen eta postposizio ​itsatsien ​arteko aldea zertan den ez dakienak jo beza http://​www.ehu.es/​seg/​morf/​5/​5 estekara)) ez dutela erlatibagarritasun maila bera (batzuk, hala nola aditzean markatuak direnak –absolutiboa,​ ergatiboa eta datiboa– beste batzuk baino aiseago eta maizago erlatibatzen dira).
   * **Bigarrena:​** normalean, -//N// erlatibo mota ezkerrean (hots, dagokion izenaren ezkerrean) ageri dela, gure inguruko hizkuntza indoeuroparretan gertatzen ez den bezala, horrek, esaterako, itzulpengintzan eta interpretazioan dakartzan ondorio guztiekin.\\ ​   * **Bigarrena:​** normalean, -//N// erlatibo mota ezkerrean (hots, dagokion izenaren ezkerrean) ageri dela, gure inguruko hizkuntza indoeuroparretan gertatzen ez den bezala, horrek, esaterako, itzulpengintzan eta interpretazioan dakartzan ondorio guztiekin.\\ ​