Erabiltzaile Tresnak


morf:5:20:4

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
morf:5:20:4 [2019/08/25 09:51]
Karlos Cid Abasolo
morf:5:20:4 [2020/07/16 16:41] (egungoa)
Karlos Cid Abasolo
Marra 12: Marra 12:
   * aditza jokatu gabe osatzen diren erlatiboak (//​**erositako/​erosiriko/​erosirikako/​erosi** lanpernak gero janen ditugu//​). ​ {{  :​morf:​5:​20:​4:​pouces-pieds_quiberon.jpg?​200|Lanpernak}}   * aditza jokatu gabe osatzen diren erlatiboak (//​**erositako/​erosiriko/​erosirikako/​erosi** lanpernak gero janen ditugu//​). ​ {{  :​morf:​5:​20:​4:​pouces-pieds_quiberon.jpg?​200|Lanpernak}}
  
-Perpaus erlatibo mota horien guztien artean, dudarik gabe, -//N// menderagailuaren bidez osatzen dena da erabiliena, hainbesteraino,​ non “perpaus erlatibo arrunt” deitu ohi zaion. Mota horrek baditu, besteak beste, ​bi berezitasun nagusi:+Perpaus erlatibo mota horien guztien artean, dudarik gabe, -//N// menderagailuaren bidez osatzen dena da erabiliena, hainbesteraino,​ non “perpaus erlatibo arrunt” deitu ohi zaion. Mota horren ​bi ezaugarri nagusiak honako hauek dira:
  
-  * **Lehenengoa:​** ​geroago aztertuko ditugun arrazoiengatik, kasu guztiek ​eta postposizio itsatsi ​guztiek((Kasuen eta postposizio itsatsien arteko aldea zertan den ez dakienak jo beza http://​www.ehu.es/​seg/​morf/​5/​5 estekara)) ​ez dutela erlatibagarritasun maila bera (batzuk, hala nola aditzean markatuak direnak –absolutiboa,​ ergatiboa ​eta datiboa– beste batzuk baino aiseago eta maizago erlatibatzen dira)+  * **Lehenengoa:​** ​Haren erlatibagarritasun ahalmena, bai ahozko euskaran, bai idatzizkoan,​ tradizionalki uste izan den eta gaur egun ere uste den baino askozaz handiagoa da. Izan ere, kasu gramatikalak (absolutiboa,​ ergatiboa eta datiboa, hots, aditzean markatuak direnak) ez dira erlatiba daiezkeen bakarrak. Maizago edo ez, aiseago edo ez, kasu guztiak ​eta postposizio itsatsi ​guztiak ​((Kasuen eta postposizio itsatsien arteko aldea zertan den ez dakienak jo beza http://​www.ehu.es/​seg/​morf/​5/​5 estekara.)) dira erlatibagarriak. Kasuen ​eta postposizio itsatsien erlatibagarritasun ahalmena baldintzatzen duten faktoreak sakonki aztertuko ditugu
-  * **Bigarrena:​** normalean, ​-//​N// ​erlatibo mota ezkerrean ​(hots, dagokion izenaren ezkerrean) ​ageri dela, gure inguruko hizkuntza indoeuroparretan gertatzen ez den bezala, horrek, ​esaterako, itzulpengintzan eta interpretazioan dakartzan ondorio guztiekin.\\ ​+  * **Bigarrena:​** normalean, erlatibo mota hau izen ardatzaren ​ezkerrean ageri da, gure inguruko hizkuntza indoeuroparretan gertatzen ez den bezala, horrek, ​besteak beste, itzulpengintzan eta, areago, ​interpretazioan dakartzan ondorio guztiekin.\\ ​
  
 Perpaus erlatiboen azterketa honetako adibideetarako,​ askotariko testu motak erabiliko ditugu: idatzizkoak (literaturazkoak,​ prentsakoak,​ etab.) zein ahozkoak (irratikoak,​ telebistakoak,​ etab.). Perpaus erlatiboen azterketa honetako adibideetarako,​ askotariko testu motak erabiliko ditugu: idatzizkoak (literaturazkoak,​ prentsakoak,​ etab.) zein ahozkoak (irratikoak,​ telebistakoak,​ etab.).