Erabiltzaile Tresnak


morf:5:20:5:4

Desberdintasunezko konparazioa

Desberdintasunezko konparazio perpausak sortzen ditugunean maila eta zenbatasuna adierazi ahal izango ditugu. Atal honetan, hain zuzen ere, bi horiek landuko dira.

Horrenbestez, atal hauek landuko dira desberdintasunezko konparazioan:

  • Maila adierazteko konparazio morfemak:
   • baino…-ago
   • baino/baizen
  • Egitura batzuk:
   • Aditz eta guztiko perpausa + baino + …-ago
   • Aditz modalak + baino + …-ago
   • Uste izan + baino + …-ago
   • IS absolutiboa + baino + …-ago
   • IS datiboa + baino + …-ago
   • Adizlaguna + baino + …-ago
   • Nahiago, gurago, maiteago, beharrago, hobe, hobetsi… predikatu konparatiboekin
   • Nahiago/hobe osagarriak
   • Osagai bat baino gehiago + baino + …-ago
   • …ba-…+ baino + …-ago
   • Izan aditza + -en + baino + …-ago
   • Adjektiboa + baino + adjektiboa + -ago
   • Baino + lehen(ago)
   • Geroago/beranduago
  • Desberdintasunari maila ezar dakioke
  • baino + ere
  • baino-dun esapideak:
   • Galde hitzekin
   • X + baino + X-ago
   • Bainoago
  • -ago…ezen (ez)
  • zein-eta
  • Instrumentala
  • Zenbatasuna adieratzeko morfema eta zenbatzaileak: baino…gehiago/gutxiago/haboro
  • Egitura batzuk:
   • Aditz eta guztiko perpausa + baino…-ago
   • Aditz modalekin
   • Uste izan/merezi… + baino…-ago
   • (-tzeko, -rentzako) + baino…-ago
   • IS ergatiboa + baino…-ago
   • IS absolutiboa + baino…-ago
   • IS datiboa + baino…-ago
   • Adizlaguna + baino…ago
   • Osagai bat baino gehiago perpaus txertatuan
   • Baldintza perpausa + baino…-ago
   • Zenbatzailea + baino…-ago

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Desberdintasunezko konparazioa", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3