Erabiltzaile Tresnak


morf:5:20:7:2:1:1:2:1

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
morf:5:20:7:2:1:1:2:1 [2018/01/26 10:52]
Ainhoa Lendinez [-tu baino lehen]
morf:5:20:7:2:1:1:2:1 [2018/01/26 11:30] (egungoa)
Ainhoa Lendinez
Marra 3: Marra 3:
  
 Menderatzaile hau erabiltzen denean, adizki jokatua isildu egiten da normalean, partizipio soila agerian utzita. Hala ere, adlatiboa ere erabil daiteke. Horrez gain, aditzondoen aldaerei dagokienez, //lehen// aditzondoaren lekuan, //lehenago, lehentxoago,​ lehentxeago//​ formak ere erabiltzen dira, ekintza erreferentzia puntua baino zertxobait lehenago kokatu nahi denean. Esan denez, //-tu baino lehen// menderatzaileak denbora balioa hartzen du askotan, baina bestelako adierak ere izan ditzake, //baino nahiago// konparaziozkoa,​ esaterako. Azkenik, perpauseko izen edo aditzondo batek denbora adiera duenean (//gaua, bihar, Gabonak//), postposizio sintagmak eratzeko ere erabiltzen da //-tu baino lehen//, izenak edo aditzondoak ematen baitu denboraren erreferentzia;​ eta orobat izenlagun gisa, -ko atzizkia erantsiz. {{  :​morf:​5:​20:​7:​1:​gaua.jpg|Gaua}} Menderatzaile hau erabiltzen denean, adizki jokatua isildu egiten da normalean, partizipio soila agerian utzita. Hala ere, adlatiboa ere erabil daiteke. Horrez gain, aditzondoen aldaerei dagokienez, //lehen// aditzondoaren lekuan, //lehenago, lehentxoago,​ lehentxeago//​ formak ere erabiltzen dira, ekintza erreferentzia puntua baino zertxobait lehenago kokatu nahi denean. Esan denez, //-tu baino lehen// menderatzaileak denbora balioa hartzen du askotan, baina bestelako adierak ere izan ditzake, //baino nahiago// konparaziozkoa,​ esaterako. Azkenik, perpauseko izen edo aditzondo batek denbora adiera duenean (//gaua, bihar, Gabonak//), postposizio sintagmak eratzeko ere erabiltzen da //-tu baino lehen//, izenak edo aditzondoak ematen baitu denboraren erreferentzia;​ eta orobat izenlagun gisa, -ko atzizkia erantsiz. {{  :​morf:​5:​20:​7:​1:​gaua.jpg|Gaua}}
-    : Mikel esna__tu ​baino lehen__ egin nahi ditut etxeko lanak. (partizipioa) +    : Mikel __esnatu ​baino lehen__ egin nahi ditut etxeko lanak. (partizipioa) 
-    : Arrantzaleak ​portu__ra ​baino lehen__ iritsi dira merkatuko saltzaileak. (adlatiboa) +    : Arrantzaleak ​__portura ​baino lehen__ iritsi dira merkatuko saltzaileak. (adlatiboa) 
-    : Zurekin ​ezkon__du ​baino, lehenago__ hil. (konparaziozkoa) +    : Zurekin ​__ezkondu ​baino, lehenago__ hil. (konparaziozkoa) 
-    : Zezena ikusi eta tximista __baino ​lehenago__ etorri zen korrika. (konparaziozkoa) +    : Zezena ikusi eta __tximista baino lehenago__ etorri zen korrika. (konparaziozkoa) 
-    : Gaua __baino ​lehen__ amaitu behar dugu lana. (postposizio sintagma) +    : __Gaua baino lehen__ amaitu behar dugu lana. (postposizio sintagma) 
-    : Horiek ni ezkon__du ​baino lehenagoko__ kontuak dira. (izenlaguna)+    : Horiek ni __ezkondu ​baino lehenagoko__ kontuak dira. (izenlaguna)
  
   * Adibide klasikoak:   * Adibide klasikoak:
-    : Mezea asi __baño ​leen__. (//​[[:​egile:​añibarro:​obra|Escu-liburua]]//,​ [[:egile: Añibarro|Añibarro]]) +    : Mezea __asi baño leen__. (//​[[:​egile:​añibarro:​obra|Escu-liburua]]//,​ [[:egile: Añibarro|Añibarro]]) 
-    : Lanian ​ekin __baño ​len__ esan biar zenduan ori. (//​[[:​egile:​etxebarria_t:​obra|Lexicón del euskera dialectal de Eibar]]//, [[:​egile:​etxebarria_t|Etxebarria,​ T.]]) +    : Lanian ​__ekin baño len__ esan biar zenduan ori. (//​[[:​egile:​etxebarria_t:​obra|Lexicón del euskera dialectal de Eibar]]//, [[:​egile:​etxebarria_t|Etxebarria,​ T.]]) 
-    : Banekixen zuk esan __baiño ​len__. (//​[[:​egile:​elexpuru_j_m:​obra|Bergara aldeko lexikoa]]//,​ [[:​egile:​elexpuru_j_m|Elexpuru,​ J. M.]])+    : Banekixen zuk __esan baiño ​len__. (//​[[:​egile:​elexpuru_j_m:​obra|Bergara aldeko lexikoa]]//,​ [[:​egile:​elexpuru_j_m|Elexpuru,​ J. M.]])
   * Gaurko adibideak:   * Gaurko adibideak:
-    : Gure bistatik ​desagertu __baino ​lehen__, atzealdeko leihora zutiturik Marilin zakurtxo toaila-puskatzailea ikusi ahal izan genuen. (//Euliak ez dira argazkietan azaltzen//, [[:​egile:​iturralde_j_m|Iturralde,​ J. M.]]) +    : Gure bistatik ​__desagertu baino lehen__, atzealdeko leihora zutiturik Marilin zakurtxo toaila-puskatzailea ikusi ahal izan genuen. (//Euliak ez dira argazkietan azaltzen//, [[:​egile:​iturralde_j_m|Iturralde,​ J. M.]]) 
-    : Lehendabiziko aulkira ​iritsi __baino ​lehen__ gelditu behar izan zuen, Urgull gibeleko eskola-umeei,​ bultzako ote zuten beldurrez, bidea uzteko. (//​[[:​egile:​saizarbitoria_r:​obra|Gorde nazazu lurpean]]//,​ [[:​egile:​saizarbitoria_r|Saizarbitoria,​ R.]]) +    : Lehendabiziko aulkira ​__iritsi baino lehen__ gelditu behar izan zuen, Urgull gibeleko eskola-umeei,​ bultzako ote zuten beldurrez, bidea uzteko. (//​[[:​egile:​saizarbitoria_r:​obra|Gorde nazazu lurpean]]//,​ [[:​egile:​saizarbitoria_r|Saizarbitoria,​ R.]]) 
-    : Oheratu __baino ​lehen__, eri artean bihikatu etxe-gasna xerra fin baten irenstea, ogi poxi batez lagundurik, ohitura sakratua bilakatua zitzaidan. (//​[[:​egile:​borda_i:​obra|% 100 basque]]//, [[:​egile:​borda_i|Borda,​ I.]]) +    : __Oheratu baino lehen__, eri artean bihikatu etxe-gasna xerra fin baten irenstea, ogi poxi batez lagundurik, ohitura sakratua bilakatua zitzaidan. (//​[[:​egile:​borda_i:​obra|% 100 basque]]//, [[:​egile:​borda_i|Borda,​ I.]]) 
-    : Hori gertatzen zaidanean, gauza horiek egiten hasi nahi duena mugitu __baino ​lehen__ jaiki beharra izaten dut, eta ardo botila on bat irekitzen dut, nire baitako beste horri aurrea hartuz. (//Gauza txikien liburua//, [[:egile: Aristi_p|Aristi,​ P.]])+    : Hori gertatzen zaidanean, gauza horiek egiten hasi nahi duena __mugitu baino lehen__ jaiki beharra izaten dut, eta ardo botila on bat irekitzen dut, nire baitako beste horri aurrea hartuz. (//Gauza txikien liburua//, [[:egile: Aristi_p|Aristi,​ P.]])