Erabiltzaile Tresnak


morf:5:4:2:2:6:0

inor

Euskalki eta garai guztietan erabili da inor izenordain zehaztugabea eta tradizioan aldaera asko izan ditu inor izenordainak: inor, nehor, nihor, ehor, ihor, nihur, inhur, igor, nigor…

kakotxa
kakotxa
Itziarren semea hori duk mutila!
iñor salatu baino nahiago du hila
harro egon liteke Maji neskatila,
espetxetik jali ta joanen zaio bila! ( Itziarren semea, Pantxoa eta Peio)

Ezezko nahiz baiezko perpausetan erabiltzen da, baina esanahi ezberdina du batean eta bestean:

"inor", noiz eta nola

Oro har, testuinguru hauetan erabiltzen da inor:

 • Serie baten amaieran:
 • Errepikatuta, indarra emateko:
 • Zerbait esleitzen zaion pertsona:
  • Hori ezta nehor gu horrela mintzatzeko. (Diccionario vasco-español-francés, Azkue, R. M.)
  • Ikastolara doazen ume guztiek ikasi beharko dute folio bat niri buruz, baina gero, kalean, ez zara inor. (Zortzi unibertso, zortzi idazle, Urkiza, A.)
  • Madrilgo merkatura ateratzen bazara letretako heroi bihurtzen zara komunikabideentzat, orduan zara norbait Galizia, bestela ez zara inor. («Madrilgo merkatura ateratzean bihurtzen zara norbait Galizian», Ainara Gorostitzu, Berria).
 • Ezezkotasuna adierazteko:
 • Baiezko testuinguruetan:
  • Zer ete daukazu geijago? Bizi zara iñoren gatxaz, iñori miñ emonaz, iñori odola ateriaz. (Peru Abarca, Moguel, J. A.)
  • […]Txomiñek eta emazteak maitte eben, baña iñoren etxean bizi zan; urteak aurrera joazan, da bere aurrerantzerako bizitzea billatu bear eban. (Josecho, Echeita)
  • Inoren hizkuntza, gainera, geurea baino begi hotzagoz ikus dezakegu. (Idazlan guztiak, Mitxelena, K.)
 • Esanahi inpertsonala daukala:
  • Etxeak su duenean nihor urketan abiatzen da. (Diccionario manuscrito vasco-francés, Duvoisin)
 • Sintagma batek lagunduta, aurretik eta atzetik, partitiboan:
  • Nehor bada munduan hain iustorik, non barkamendu eskatze haur egin behar eztuen? (Katexismea, Leiçarraga)
  • Maittagarriagorik iñor ezin izan dalako. (Kristau ikasbidearen azalpena, Intza, D.)
  • […]askatasun oso bat bear zuen iñor jakille gabe, iñor so egille gabe. (Haur besoetakoa, Mirande)Gure Herria
  • […]bada toki orretan ezeukan iñor ezagunik eta ezezagunak beti dira urriñekoak. (Kresala, Aguirre, D.).
 • Perpaus batek lagunduta (partitibo markarekin batzuetan):
 • Ablatiboan, beste (besterik) edo -ko izenlagun baten ondoren:
 • Besterik edo beste aurretik (inoren kasu edo postposizio marka bera hartzen du zenbaitetan):
 • Gehiagok lagunduta (baiezko eta ezezkoetan), kasi(k) adberbioaren ondotik edo lehen pertsonaren erreferentzia (pl edo sing) egiten duela:
 • Erakusleekin:
  • Iñorori geutarra edo ingurukoa bada, orduan mingañak gauza bigunak esaten ditu, arpegiak illun samar ipinten dira, begiak malkoren bat bota oidabie ta zerbait egin daroagu geutarren alde. (Kresala, Aguirre, D.)
 • ere partikularekin, enfasi handiagoa emateko (ezer ere erabiltzen da horrela):
  • Hori inork ere ez daki.
  • Ezer ere ez dut entzun.
  • Ezta ihur ere ageri. ( Gure Herria, 1931)
  • Iñorekin ere ezin zenzazke griña oiek pekaturik gabe ase. (Gaztetxo. Bizitzako udaberrian, Atxaga, M.)

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "inor", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3