Erabiltzaile Tresnak


morf:5:5:3:bibl

Nor:

Erreferentziak

Artikulu honetan erabili dugun materiala hemen kontsulta dezakezu, atalez atal:

Absolutibo kasu ez-markatua

  • Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. 2007. Hizkuntzari itzulia 80 hizkuntzatan. Bilbo, UEU.

Absolutiboa, ari izan eta bestelako egitura progresiboak

  • Dixon, R.M.W. 1994. Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Laka, Itziar. 2004. “Ari progresiboaz: euskararen kasu markak”. In Pablo Albizu & Beatriz Fernández (arg.) Euskal gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. 113-132.
  • Hualde, José Ignacio & Jon Ortiz de Urbina. 1987. “Restructuring with ARI”. ASJU 21, 425-452.

Absolutibo kasua, bokatiboaren eremuan

  • Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika. Lehen urratsak I. Bilbo: Euskaltzaindia. [Berrargitalpena: Euskaltzaindia. 1991. EGLU I]
  • Hualde, Jose Ignacio. 2003. “Case and number inflection of noun phrases”. In J.A. Hualde & J. Ortiz de Urbina (eds.) A grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 171-186.

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Erreferentziak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3