Erabiltzaile Tresnak


morf:5:5:4

Hau dokumentuaren bertsio zahar bat da!


Erreferentziak

  • Goenaga, Patxi. 2009. Euskal Gramatika: egiturak eta osagaiak. eskuizkribua, UPV/EHU.
  • Rijk, Rudolf P.G. de. 1972. “Partitive assignment in Basque.” ASJU VI. 130-172.[Berrargitaraturik: 1998. De lingua vasconum: Selected writtings. Bilbo eta Donostia: UPV/EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 151-182]
  • Trask, R.L. 2003. “The noun phrase: nouns, determiners and modifiers; pronouns and names”. In J.A. Hualde & J. Ortiz de Urbina (eds.) A grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 113-170.

Partitiboa, kasu marka?

Partitiboa kasutzat hartu izan da euskal gramatiketan, absolutiboaren aldaera gisa. Deklinabide zerrendak egiten zirenean beti ageri zen han nonbait absolutiboarekin edo ergatiboarekin batera. Baina ez du deusik ere ikusteko kasuarekin, partitibo marka hori mugatzailea baita. Horregatik mugatzaileen sailean aurkituko duzu.

Erreferentziak

  • Goenaga, Patxi. 2009. Euskal Gramatika: egiturak eta osagaiak. eskuizkribua, UPV/EHU.
  • Rijk, Rudolf P.G. de. 1972. “Partitive assignment in Basque.” ASJU VI. 130-172.[Berrargitaraturik: 1998. De lingua vasconum: Selected writtings. Bilbo eta Donostia: UPV/EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 151-182]
  • Trask, R.L. 2003. “The noun phrase: nouns, determiners and modifiers; pronouns and names”. In J.A. Hualde & J. Ortiz de Urbina (eds.) A grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 113-170.

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Partitiboa, kasu marka?", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3