Erabiltzaile Tresnak


morf:5:5:5

Aldaketak

Aukeratutako bertsioaren eta egungo bertsioaren arteko aldaketak aurkezten ditu.

Estekatu konparaketa bista honetara

Both sides previous revision Previous revision
morf:5:5:5 [2014/05/27 18:32]
maialen otaegi
morf:5:5:5 [2017/04/20 11:50] (egungoa)
Ainhoa Lendinez [Nork]
Marra 1: Marra 1:
 ====== Nork  ====== ====== Nork  ======
  
 +//Nork// kasua aztertuko dugu hemen, "​absolutibo"​ izenez ezagutzen duguna.
 =====Ergatiboa,​ kasu markatua===== =====Ergatiboa,​ kasu markatua=====
 Absolutiboa ez bezala, zeina morfologikoki kasu ez-markatua den –Ø–, ergatiboa kasu markatua da euskaraz, eta –//k// marka da bere adierazgarri morfologikoa. Hizkuntza ergatibo asko eta askotan ere ergatiboa da markatua den kasua –[[morf:​5:​5:​3]] Absolutibo kasua (nor). Bi kasuak ikus daitezke ondoko adibideetan,​ absolutiboa (a,b) eta ergatiboa (b). //Jon// izena kontsonantez amaitzen denez, loturazko //e// bokal epentetikoa gaineratzen zaio erroari eta honen ostean jasotzen da –//k// ergatibo marka. Absolutiboa ez bezala, zeina morfologikoki kasu ez-markatua den –Ø–, ergatiboa kasu markatua da euskaraz, eta –//k// marka da bere adierazgarri morfologikoa. Hizkuntza ergatibo asko eta askotan ere ergatiboa da markatua den kasua –[[morf:​5:​5:​3]] Absolutibo kasua (nor). Bi kasuak ikus daitezke ondoko adibideetan,​ absolutiboa (a,b) eta ergatiboa (b). //Jon// izena kontsonantez amaitzen denez, loturazko //e// bokal epentetikoa gaineratzen zaio erroari eta honen ostean jasotzen da –//k// ergatibo marka.