Erabiltzaile Tresnak


morf:5:5:7:bibl

Noren:

Erreferentziak

 • Artiagoitia, Xabier. 1998. “Determinatzaile sintagma hipotesia euskal gramatikan.” Uztaro 27. 33-61.
 • Artiagoitia, Xabier. 2000. Hatsarreak eta parametroak lantzen. UPV/EHU eta Arabako Foru Aldundia.
 • Rijk, Rudolf P.G. de 1988. “Basque Syntax and Universal Grammar.” II World Basque Congress. Conference on the Basque Language. I. 69-88.[Birrarg.: Rijk, Rudolf P.G. de. 1988. De Lingua Vasconum: Selected Writtings. ASJUren gehigarriak XLIII. UPV/EHU. 251-270]
 • Rijk, Rudolf P.G. de 1993. “Basque Hospitality and the suffix –ko.” In J.I. Hualde eta J. Ortiz de Urbina (arg.) Generative Studies in Basque Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. 145-162. [Birrarg.: Rijk, Rudolf P.G. de. 1988. De Lingua Vasconum: Selected Writtings. ASJUren gehigarriak XLIII. UPV/EHU. 377-390]
 • Eguzkitza, Andolin. 1993. “Adnominals in the grammar of Basque.” In J.I. Hualde & J. Ortiz de Urbina (arg.) Generative Studies in Basque Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 163-187.
 • Elordieta, Arantzazu. 2001. Verb Movement and Constituent Permutation in Basque. Utrecht: LOT.
 • Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Birrarg. Euskaltzaindia. 1991].
 • Fernández, Beatriz eta Jon Ortiz de Urbina. 2010. Datiboa hiztegian. Bilbo: UPV/EHU-ko Argitalpen Zerbitzua.
 • Fernández, Beatriz eta Ibon Sarasola. 2010. “Marinelei abisua: izen ondoko datibo sintagmak izenburuen sintaxian.” [Agertzear. Lapurdum].
 • Goenaga, Patxi. 1980. Gramatika bideetan. Donostia: Erein.
 • Goenaga, Patxi. 1991. “Izen sintagmaren egituraz.” In J. Lakarra eta I. Ruiz Arzalluz (arg.) Memoriae L. Mitxelena Magistri Sacrum. ASJUren gehigarriak XX UPV/EHU. 847-865.
 • Makazaga, Jesús María. 1999. “–kiko atzizki konposatuaz.” In J.C. Odriozola (arg.) Zenbait gai euskara teknikoaren inguruan. Bilbo: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. 15-54.
 • Trask, R.L. 2003. “The noun phrase: nouns, determiners and modifiers; pronouns and names”. In J.A. Hualde & J. Ortiz de Urbina (eds.) A grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 113-170.
 • Zabala, Igone. 1999. “Izen-sintagma konplexuak: adjektiboen segidak.” In J.C. Odriozola (arg.) Zenbait gai euskara teknikoaren inguruan. Bilbo: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. 107-158.

lanaren aipamena nola egin...

Euskara Institutua, EHU, "Erreferentziak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg
ISBN: 978-84-693-9891-3