Informática Aplicada a la Investigación Rotating Header Image

agosto, 2013:

PHENIX

Informazio orokorra

PHENIXen dev-2229 (1.10 baino altuagoa) bertsioa (Python-based Hierarchical ENvironment for Integrated Xtallography). PHENIX X izpiak eta beste metodoak erabiliz egitura makromolekularrak lortzeko softwarea da. AMBERekin erabiltzeko prest dago.

Nola erabili

Interfaz grafikoa Guinnessen exekutatzeko erabili:

phenix &

PHENIX kola sisteman exekutatzeko lehengo source aginduarekin PHENIXen ingurunea kargatu behar da. Adibidez exekutatu:

phenix.xtriage my_data.sca [options]

Informazio gehiago

PHENIX web orrialdea.
Documentazio web orrialdea.
Documentazioa pdf-n.

PHENIX

General information

Versión dev-2229 (higher than 1.10) of PHENIX (Python-based Hierarchical ENvironment for Integrated Xtallography). PHENIX is a software suite for the automated determination of macromolecular structures using X-ray crystallography and other methods. It is ready to use with AMBER.

How to use

To execute the graphical interface in Guinness execute the command:

phenix &

To execute PHENIX in the queue system scripts the PHENIX working environment must be loaded first with the source command. Execute for example:

phenix.xtriage my_data.sca [options]

More information

PHENIX web page.
Online documentation.
Documentation in pdf.

PHENIX

Información general

Versión dev-2229 (superior a 1.10) de PHENIX (Python-based Hierarchical ENvironment for Integrated Xtallography). PHENIX es un paquete de software para la determinación automática de estructuras macromoleculares usando cristalografía de rayos X y otros métodos. Está compilado para poder usarlo con AMBER.

Cómo usar

Para ejecutar la interfaz gráfica en Guinness ejecutar el comando:

phenix &

Para ejecutar PHENIX en los scripts del sistema de colas hay que cargar primero el entorno de PHENIX con el comando source, ejecutar por ejemplo:

phenix.xtriage my_data.sca [options]

Más información

Página web de PHENIX.
Documentación en línea.
Documentación en pdf.