Tecnologías Químicas para la Sostenibilidad Ambiental


ir a contenido

CURSOS DE GRADO IMPARTIDOS

Docencia

Titulación: LICENCIADO EN QUÍMICA
INGENIATITZA KIMIKOA
Licenciado en Química, Segundo curso, 9 créditos, Anual
Profesores: JOSÉ LUIS AYASTUY ARIZTI, MONIKA ORTUETA

OBJETIVO: Oinarrizko kimikan aztertutako operazio eta prozesuak (erreakzio kimikoak, berotze-hozte
operazioak, distilazioa, ...) industria-mailan diseinatzeko, kontrolatzeko eta aurrera eramateko orduan
beharrezkoak diren tresnak ikasten dira.

PROGRAMA: Ingeniaritza Kimikoaren kontzeptua. Prozesu kimiko-industriala. Dimentsioak, unitateak eta
dimentsio -analisia. Masaren iraupen legea. Energiaren iraupen legea. Jariakinen jarioa. Jariakinen garraioan
oinarritutako operazioak. Bero-transmisioaren oinarriak. Bero-transmisiorako ekipoak. Masa-transferentziarako
mekanismoak. Masa-transferentzian oinarritutako bereizketa operazioen oinarriak. Likido-Lurrun operazioak:
Distilazioa. Gas-Likido operazioak: Absortzioa/Desortzioa. Likido-Likido operazioak: L-L erauzketa. Zinetika
kimikoa eta oreka. Erreaktore kimikoen diseinuaren oinarriak. Erreaktore ez-jarraia. Erreaktore jarrai idealak.

Today is ; Welcome to the TQSA's Web Site. | juanra.gonzalezvelasco@ehu.es

Regresar a contenido | Regresar al menu principal