GIPUZKOAKO DATU DEMOGRAFIKOAK
1. Gipuzkoako biztanleria.
Azken datu ofiziala: 1996. urteko errolda:
Errolda unea: 1996. maiatzaren 31a
Biztanleria: 676 201 biztanle
 
1.1 Gipuzkoako biztanleriaren eboluzioa denboran zehar.

Espainian, XX. mendean hamar urtero egin da zentsua. Ondorengo taulan azaltzen diren Gipuzkoako datuak zentsu horietakoak dira. (http://www.ine.es).

URTEA BIZTANLERIA Hazkuntza %
1900 189999  
1910 220111 %15,8
1920 250812 %13,9
1930 293730 %17,1
1940 328392 %11,8
1950 370537 %12,8
1960 474806 %28,1
1970 630670 %32,8
1981 692782 %9,8
1991 676307 %-2,4

Ikus daiteke, mende honetan biztanleria bikoiztu baino gehiago egin dela (%2,5) Gipuzkoan. Ondorengo irudian grafikoki ikus daiteke.

 

Hazkuntza bat dago, 1981. urterarte. Malda handiena 1950-1970. urteen artean gertatu zen. Azalpen nagusiak dira:

- Inmigrazioa 

- Jaiotze tasa handiak

- Hilkortasun tasen gutxitzea

1981. urteko zentsutik, 1991. urteko zentsura arte ordea, biztanleriak behera egin duela ikus genezake. Azalpen nagusia, jaiotza tasen gutxitzea da.

Hori dena Gipuzkoak 1950-1970 aldian jasandako industrializazioak, eta garapenak, eta 80. hamarkadako krisiak azal dezakete. Hego Euskal Herriko probintziei begiratuz gero, Bizkaian berdina gertatu dela esan genezake. Nafarroan ordean, mende guztian zehar biztanleria pixkanaka hasten joan da, 80. hamarkadan barne. Araban, hazkuntza beranduxeago hasi zen (60. hamarkadan) eta 80. hamarkadan mantxoago bazen ere, jarraitzen zuen.

 

1.2 Gipuzkoako biztanleria azken urteetan. Indikatzaile estatikoak.

Azken urteetan Gipuzkoako web orrian, Gipuzkoako herri guztien biztanleria aurkitu dezakegu (http://www.gipuzkoa.net). Diputazioak, herri bakoitzeko erroldatik urte bukaeran jasotzen dituen datuak biltzen ditu estatistika horietan.

Hurrengo taulan, azken urteetako Gipuzkoa osoko biztanleria azaltzen da, ondoan indikatzaile estatikoak dituelarik. Urte bakoitzeko unea klikatuz gero, urte horretako momentu horretako biztnaleriaren taula eta piramidea ikusiko dituzu.

URTEA BIZTANLERIA Fritz-en indizea Sundbarg-en indizea Menpekotasun tasa Zahartzaro indizea
1996-05-31 676.201    

 

   
1996-12-31 675.695 65,4 % A/B=0,23

D/B=0,57

0,38 15,8%
1997-12-31 678.691 65,4 % A/B=0,23

D/B=0,59

0,39 16,2%
1998-12-31 681.259 65,4% A/B=0,23

D/B= 0,57

0,38 15,6%
1999-12-31 680.879 65,4 % A/B=0,23

D/B=0,57

0,38

 

15,6%

 

 

 
1.3 Gipuzkoako biztanleriaren aldaketak azken urteetan. Demografia dinamikoa.

Uztailak 1era estimazioak

Urtea Abenduaren 31an Uztailak 1era estimazioa
1996 675 695  
1997 678 691 677.193
1998 681 259 679.975
1999 680 879 681.069

 

1.3.1 Berezko mugimendua.

Ondoren agertzen diren datuak, Eustatek ateratako datuetatik hartu dira (http://www.eustat.es).

Ondoren doan taulan, indikatzaile dinamiko garrantzitsuenak agertzen dira.

Urtea Bizirik jaioak Heriotzak Berezko hazkundea Jaiotze tasa (x1000) Hilkortasun tasa brutoa (x1000) Haur-hilkortasun tasa (x1000)
1975 12 738 4 726 8 012 18,7 7  
1976 13 367 4 720 8 647 19,6 6,9  
1977 12 418 4 602 7 816 18,1 6,7  
1978 11 110 4 393 6 717 16,1 6,4  
1979 9 316 4 208 5 108 13,5 6,1  
1980 8 326 4 262 4 064 12 6,1  
1981 8 126 4 444 3 682 11,7 6,4  
1982 8 092 4 219 3 873 11,6 6,1  
1983 7 454 4 909 2 545 10,7 7,1  
1984 6 877 4 671 2 206 9,9 6,7  
1985 6 380 4 979 1 401 9,2 7,2  
1986 6 420 4 971 1 449 9,3 7,2  
1987 5 873 4 901 972 8,5 7,1  
1988 5 720 5 288 432 8,4 7,7  
1989 5 611 5 073 538 8,2 7,4  
1990 5 347 5 131 216 7,9 7,6  
1991 5 395 5 527 - 132 8 8,2  
1992 5 442 5 455 - 13 8 8,1  
1993 5 359 5 500 - 141 7,9 8,1  
1994 5 269 5523 - 254 7,8 8,2  
1995 5 361 5627 - 266 7,9 8,3  
1996 5 590 5931 - 341      
1997 5 766 5734 32      
1998 5 648 5976 - 328 8,3 8,8 5,3
1999            
2000            

 

  Ugalkortasun tasak (Ugaltzeko adinean dauden 1000 emakume bakoitzeko zenbat haur jaio diren urte horretan)

Urtea  Ugalkortasun tasa (x1000)
1998 3,2

Hilkortasuna. Heriotz-arrazoi nagusiak: hilkortasun tasak (x10000). (10.000 biztanle bakoitzeko, zenbat hil diren arrazoi jakin bategatik).

Urtea Zirkulazio aparatuko gaixotasunak Tumoreak Harnas aparatuko gaixotasunak Liseri aparatuko gaixotasunak Istripuak
1998 30,7 24 9,9 4,6 4,5

 

Hilkortasuna. Heriotz-arrazoi nagusiak: Heriotzen proportzioa kausagatik (%). (Hil diren 100eko zenbat hil diren arrazoi jakin bategatik). Lehenengo arrazoia zirkulazio aparatuko gaixotasunak izaten jarraitzen dute.

Urtea Zirkulazio aparatuko gaixotasunak Tumoreak Harnas aparatuko gaixotasunak Liseri aparatuko gaixotasunak Istripuak
1998 34,9% 27,3% 11,3% 5,3% 5,2%

 

1.3.2 Mugimendu migratorioak.

Urtea Inmigrazioak Emigrazioak Saldo migratorioa
1997 3758 3929 - 171