HAUTESKUNDE BATZORDE NAGUSIKO KIDEAK

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL GENERAL

 

Batzordeko burua/Presidente

Eva Ferreira García o Vicerrector o Vicerrectora en quien delegue

 

Idazkaria/Secretario

Aitor Zurimendi Isla


IIP doktore iraunkorra/ PDI doctor permanente

Agustín Erkizia Olaizola                             

 

IIP ez doktore iraunkorra/PDI no doctor permanente

Patxi Azpillaga Goenaga          

 

Gainontzeko IIP/Otro PDI

Estitxu Garai Artetxe 

 

Ikaslea/Alumnado

Sara Gonzalez Gomez                 

 

AZP/PAS

Jesus Martín Orbea