Nombre Apellidos Apellidos
Kargua euskaraz
Cargo en español
tuemail@ehu.eus
T. +34 123 123 123
Ikastegi edo Sailaren Izena Nombre del Departamento o Centro
Xxxxko Campusa Campus de xxx
Dirección xxx, 48949 xxx
T. +34 123 123 123 F. +34 123 123 123
www.ehu.eus
Erne! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu. E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra.
¡Atención! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder la persona destinataria. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con la o el remitente. Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.