Claude Levi-Strauss, etnozentrismoa eta erlatibismo kulturala

Dakigunez asko dira Levi-Straussek gizarte antropologiari egindako ekarpenak, baina bere lanen artean badago bat bereziki aipatua eta goraipatua izan dena jakintza ororen arloan: UNESCOk eskatuta “arraza”ren nozioa deuseztatzeko […]

Funtzionalismo eta Kulturalismo, gizartea versus kultura?

Gizarte antropologiaren historian bi izen nabarmentzen dira besteen gainetik: Malinowski eta Boas. Eboluzionismo eta Difusionismo kritikatu eta atzean utzita disziplinaren garapenari ekin zioten biek. Bakoitza bere eremutik eta […]

Ariketa etnografikoa, zenbait eredu

Behin baino gehiagotan gelan aipatu den moduan, ikasturte hasieran banatatuko ikasgaiaren programan topatu daiteke ariketa etnografikoa egiteko oinarrizko orientabideak. Bertan agertzen dira zehaztuta bukaerako txostena edo ariketa bildu […]

Ideiak eta bere testuingurua

Orain arte gizarte antropologiak, diziplina gisa, izandako sorrera aztertu dugu, bai mundu mailan bai Euskal Herrian. Garaiko giroa, hala nola, zirriborratu dugu. Hor kokatuta, nola azalduko zenuke bai […]

Gure burua ezagutzen

Gu-bestea, bestea-gu… elkarrizketa horretan kokatu da gizarte antropologia bere hastapenetik. Eztabaida asko piztu dituen ariketa izan da hori. Batzuen ustez, joan etorri horren oinarrian inguraketa antropologiko bat baino […]

Etnografoaren lehenengo oharrak: zertan datza etnografia?

Antropologo baten oinarrizko zeregina etnografian trebatzea eta etnografia egitea da. Oraingoz antropologiaren bidea hastekotan gaude eta… etnografia egiteko (ia) prest.

Baina… besterik baino lehen ikus dezagun ondorengo bideo laburra, […]

Gizarte Antropologia, lehenengo urratsak disziplina gisa

Antropologiaren historia eta garapena guztiz balditzatuta dago bere sorrerarengatik. Horregatik garrantzitsua da une horretara jotzea. Atzera begira jarri eta labur bada ere saiatu girotzen/kokatzen/deskribatzen munduak (1870-1914 tarte horretan) […]

Antropologia, "bestearen" azterketa

Kepa Fernandez de Larrionak dio, antropologia “alteritateaz” (besteaz) egin izan duela gogoeta. Nola azalduko zenuke hau? Zein izan da -historikoki- “beste” hori? Eta gaur egun? Eta guk, nola/non […]