PAISAJES CRÍTICOS. Desde Urdaibai: arte, naturaleza y pensamiento

Seminario internacional
PAISAJES CRÍTICOS. Desde Urdaibai: arte, naturaleza y pensamiento
23 y 24 de marzo (Paraninfo de la UPV-EHU, Bilbao) y 7 de abril (Centro Elai Alai, Gernika)
Organizan: kritikarea (UPV-EHU) y Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
kritikarea (UPV-EHU) (Fernando Golvano , Xabier Laka, Aitor Aurrecoechea, Fernando Bajo, Jabier Elorriaga, Iñigo Sarriugarte

cartel Paisajes CriticosTarjeta Pasiajes Criticos

En el marco de  la revitalización de la comarca de Urdaibai y de las alternativas dispares que han surgido, un grupo de profesores de la UPV-EHU hemos creado kritikarea, una plataforma de investigación interdisciplinar sobre arte, naturaleza, esfera pública y pensamiento. Este seminario internacional se propone indagar en esas cuestiones con la aportación de agentes y agencias creadoras, saberes expertos y ciudadanos. Organizamos este primer encuentro-laboratorio Paisajes críticos con el objetivo de favorecer la deliberación crítica y la  cooperación orientada a promover lo común en el horizonte de una Euskal hiria [Ciudad Vasca] democrática y sostenible, abierta a su transformación permanente. Inscrito en este contexto y en el paisaje de acciones y eventos asociados al proyecto URDABAIARTE, promovido por el Gobierno Vasco, este ensayo de nuevas modalidades de reflexión y acción implica asimismo otros desplazamientos críticos y creativos entre lo local, lo nacional y lo internacional. El paisaje no cesa de transformarse…

Nazioarteko mintegia
PAISAIA KRITIKOAK. Urdaibaitik abiatuta: artea, natura eta pentsamendua
Martxoaren 23a eta 24a (Bilbo, UPV-EHUko paraninfoa) eta Apirilaren 7a (Elai-Alai Aretoa, Gernika)
Antolatzailea: kritikarea (UPV-EHU) eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila
Kritikarea (UPV-EHU) (Fernando Golvano , Xabier Laka, Aitor Aurrecoechea, Fernando Bajo, Jabier Elorriaga, Iñigo Sarriugarte

Urdaibai eskualdea suspertzeko asmoz sortu berri diren aukeren aurrean, EHUko irakasle talde batek arteaz, naturaz, eremu publikoaz eta pentsamenduaz aritzeko kritikarea izeneko ikerketa plataforma sortu dugu. Nazio arteko mintegi honek gai horiek guztiak aztertzeko asmoa  du;  eta horretarako, hainbat eragilek, sorkuntza agentziak, adituk eta hiritarrek egindako ekarpenak bilduko ditu. Paisaia kritikoak izeneko lehenengo topaketa-laborategiak bilakaera etengabea izan dezakeen Euskal hiri demokratikoa eta jasangarria bultzatzea du helburu, deliberazio kritikoa eta lankidetzaren bidez. Testuinguru honetan, Eusko Jaurlaritzak bultzatutako URDAIBAIARTE proiektuari lotutako ekintzen eta gertaeren inguruko hausnarketak beste desplazamendu kritiko eta sortzaile batzuen inplikazioa ere aurreikusten du. Paisaia behin eta berriro eraldatuz doa…

Erantzuna idatzi

 

 

 

HTML etiketa hauek erabil ditzakezu

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>