Urea kaltegarria ote?


Aurreko ekarpenean azaldu denez, urea proteinen metabolismoaren azken produktua da ugaztunetan eta beste zenbait ornodunetan. Hondar nitrogenodun modura, animalia hauen giltzurrunean iraitzi egiten da eta gernuan zehar kanporatu, kontzentrazio garaitan eragin kaltegarriak baititu.
Marrazoen giltzurrunetan, ordea, birxurgatu egiten da urea; hau da, kanporatu beharrean odolerantz bideratzen da. Elasmobrankio itsastarren odoleko urearen kontzentrazioa, ugaztunek dutena baino 100-200 aldiz handiagoa da; balio horiek jasanezinak lirateke gainontzeko ornodun guztietan. Elasmobrankioetan, aldiz, urea gorputz-fluido guztietako osagai arrunta da eta ehunetan arazoak ager daitezke konposatu hau desagerrarazten bada. Adibide adierazgarri modura erabil daiteke hurrengoa: marrazoen bihotzak, beste animalia askorenak bezala, euren gorputzetik kanpo, isolatuta, denbora luze manten daitezke, normal taupatzen, baldin eta inguruan jartzen bazaie beren odolaren antzeko konposizio ionikoa duen gatz-disoluzio bat. Horrela izateko, baina, urea kontzentrazio altua mantendu behar da kanpo-medio horretan. Medio horretatik urea kenduz gero, bihotz horrek anderakuntza nabarmena agertzen du eta pixka bat geroago uzkurtzeari uzten dio.

Nola izan daiteke, bada, baldintza normaletan bere toxikotasuna dela eta iraitzi beharreko substantzia bera erabiltzea zenbait animaliak eragile osmotiko modura bere odoleko kontzentrazio osmotikoa goratzeko? Toxikoa delako eskretatu behar bada, nolatan sahiesten dute animalia hauek ureak izan dezakeen ergin kaltegarria? Aski ezaguna da ureak proteinak desegonkortu egiten dituela, eta bereziki entzimak.
Lehen erantzun modura otu dakigukena zera da: behar bada eboluzioan zehar animalia hauen entzimek garatu dute urearen eragin kaltegarri horren aurreko babes-moduren bat. Gogora dezagun, esaterako, puxika arraina tetrodotoxinarekiko erresistentea dela. Ez ba, ez dirudi hori denik arrazoia. Urearekin batera, elasmobrankioek trimetil amina oxidoa (TMAO) metatzen dute. Dirudienez, ureak entzimetan ohi duen eragin kaltegarria neutralizatzeko ahalmena du TMAOak eta antzeko eragin neutralizatzailea bide du beste amina metilatu pare batek, betaina eta sarkosinak hain justu. Mota honetako konposatuek urearen gain duten ahalmen neutralizatzailea maximoa da urea/metilamina ratioa 2:1 ingurukoa denean, eta horixe bera da, gutxi gorabehera, arruntena itsas uretan arazo osmotikoak ez izateko konposatu organiko nitrogenodunak erabiltzen dituzten ornodunetan sarri aurkitzen dena.

Iruzkin bat honentzako: Urea kaltegarria ote?

  • […] Como vimos en la anotación anterior, la urea es el producto final del metabolismo de las proteínas en mamíferos y otros vertebrados y es eliminada en la orina. La razón por la que ha de ser eliminada es que a altas concentraciones es tóxica. Sin embargo, los tiburones no se deshacen de ella; de hecho, hacen lo contrario: la reabsorben en el propio riñón, haciendo que pase de la orina recién formada a la sangre. Ese es el mecanismo mediante el que se eleva tanto la concentración de urea en la sangre de los elasmobranquios; puede llegar a ser hasta 100 o 200 veces más alta que en la sangre de mamíferos, concentraciones que para éstos serían insoportables. En los elasmobranquios, sin embargo, la urea es un compuesto común en todos los fluidos corporales y, de hecho, surgen problemas en los tejidos si su concentración disminuye. Sirva el siguiente apunte a modo ilustrativo: como el de muchos otros animales, el corazón del tiburón puede seguir latiendo largo tiempo una vez ha sido extraído del cuerpo, siempre que se mantenga en un medio que reproduzca las condiciones propias del medio interno del animal; ahora bien, si de ese medio se retira la urea, el corazón se deteriora y en muy poco tiempo deja de latir. ¿Cómo es posible que una sustancia que es tóxica para casi todos los animales sea esencial para el normal funcionamiento de los elasmobranquios? ¿Cómo es posible que si unos animales deben excretarla, puedan evitar otros sus efectos dañinos? Es de sobra conocido que la urea desestabiliza las proteinas, y muy en especial, las enzimas. Una posible respuesta a las preguntas anteriores es que, quizás, en el curso de la evolución los elasmobranquios se han dotado de enzimas que disponen de alguna forma de protección frente a los efectos de la urea. Recordemos, en ese sentido, que el pez globo es inmune a los efectos de la tetrodotoxina, que son letales para otros animales. Sin embargo, no parece que las enzimas de los elasmobranquios tengan ninguna característica especial. Lo que ocurre es que, junto con la urea, los elasmobranquios acumulan óxido de trimetil amina (OTMA), sustancia que neutraliza los efectos nocivos de aquélla[1]. Parece ser, además, que el efecto neutralizante resulta óptimo cuando la ratio de concentraciones urea:OTMA es 2:1, ratio que es la que suele encontrarse en las especies que hacen uso de estos compuestos para evitar problemas [1]Otras dos aminas metiladas, betaina y sarcosina, tienen efectos neutralizantes similares. ————————————— Nota: esta anotación es la versión en castellano de un artículo publicado en lengua vasca por Miren Bego Urrutia en nuestro blog Uhandreak […]

Erantzuna idatzi

HTML etiketa hauek erabil ditzakezu

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>