Enpresak

Enpresetako praktiken helburua da ikaslea egiten ari den titulazioari berez dagozkion gaitasunak eta jakintzak garatu eta aplikatzea. Enpresan egin beharreko zereginak bat etorriko dira helburu hauekin.

Enpresek, internet bidez, GAUR aplikazioa erabiltzen dute praktikak eskaintzeko, berori baita enpresek praktiken inguruko edozein gai (eskaini, gestionatu, txostenak egin…) bideratzeko erabili behar duten UPV/EHUren aplikazio informatikoa.

Ondoko esteka honetan irits daiteke aplikazio honetara: GAUR aplikazioaren praktika zerbitzurako sarrera enpresetarako

 

Enpresa bat izena eman

Prozedura

Izena emateko prozesua erraza da, baina laguntzarik behar baduzu honako helbide honetara idatz dezakezu: gestor.practicas.fee-sarriko@ehu.eus

Eskuliburuak

Laguntza-poltsa

Praktiketan ez da derrigorrezkoa laguntza-poltsa eskeintzea ikasleari. Dena den, enpresa gehienek diru-sariak eskeintzen dizkiete praktiketan dauden ikaslei. Diru laguntza-poltsa hauek ikaslearen konpromezuarengan eragin positiboa daukate. Laguntza-poltsa  praktika guztietan gomendagarria bada, gomendagarriagoa da oraindik praktikak garraio kostu handiak suposatzen dituenean.

Enpresako begiralearen amaiera txostena

Praktika amaituta, hitzarmenean begirale gisa agertzen den pertsonak ebaluazio txostena egin behar du GAUR aplikazioan, hau gabe krediturik aitortu ezin baitzaio ikasleari.

Instruktorearen Eskuliburua

Eskola asegurua eta gizarte segurantzan izena eman

Eskola asegurua

Asegurua dagoen webgunera sarbidea

Gizarte segurantzan izena eman

Ikasleak ordainsaria jasoko badu praktikak egitearren, indarrean dagoen arautegiak dio enpresak alta eman behar diola Gizarte Segurantzan.

Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.

Artículo 44. Determinación de las cuotas.

1. Durante el año 2019, la cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje se efectuará de acuerdo con lo siguiente:

a) La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 51,05 euros por contingencias comunes, de los que 42,56 euros serán a cargo del empresario y 8,49 euros a cargo del trabajador, y de 5,85 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario.

b) La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 3,23 euros, a cargo del empresario.

……..