null

"Emoziozko pentsamendu Dibergente/Konbergentearen" (EDIKO) eredu teorikoa, ebaluazioa eta sustapena goi-mailako hezkuntzan/Theoretical model, assessment and promotion of "Emotional Divergent/Convergent thinking" (EDICO) in higher education

Doctoral student:
Soroa Martinez, Goreti
Year:
2014
Description:

Departamento: Procesos psicologicos basicos y su desarrollo