Publications

Euskarazko kazetaritza: egoera, ardatzak eta pisu erlatiboa

Authors:
Zabaleta, Iñaki; Xamardo, Nikolas; Urrutia, Santi; Gutierrez, Arantza; eta Mendizabal Etxabe, Jose Antonio
Year:
2004
Publication medium:
In Kazetaritza euskaraz: orain eta geroa. UPV-EHU
Initial page - Ending page:
97 - 116
ISBN/ISSN:
84-8373-766-3