Projects

Determinación de contaminantes inorgánicos en alimentos mediante electrodos de ión selectivo

Researcher(s):
Arduraduna: Ricardo Pérez Olmos. Parte-hartzaileak: 3
Year:
1989
Financing entity:
Euskal Herriko Unibertsitatea (Erreferentzia: UPV 169.363-0113/88)
Total amount:
750.000 pta
Description:

Erakunde parte-hartzaileak: Kimika Ezorganikoa, Organikoa eta Analitikoa Saila, UPV/EHU

Ministerio de Ciencia e Innovación + Horizon 2020 + Gobierno Vasco + UPV/EHU