News

null

Gogoa 11 (2) has been published

azken zenbakia gogoa 11(2)

First publication date: 13/02/2013

https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gogoa

Artikuluak
‘Eta' buruan duten enuntziatu parentetikoak Koldo Mitxelenaren prosan Agurtzane Azpeitia Eizagirre 95-120
Dialektika Platonen Fedro dialogoan Jonathan Lavilla de Lera 121-144

 

Liburu kritikak 
Galileo Engineer (Matteo Valleriani) Alain Ulazia 145-150
Mathematical thought and its objects (Charles Parsons) Xabier Arrazola 151-156

 

Esker ona 157

 

9., 10. eta 11. bolumenen aurkibideak 159 -163