Erasmus+, Latinamerika eta Beste Norakoak 2020-21

1.- Bete beharreko baldintzak

Eskaera egin aurretik oso garrrantzitsua da Koordinazioaren eta Nazioarteko Harremanen Arloko Errektoreordetzako webgunean  indarrean dauden Erasmus+, Latinamerika eta Beste Norakoak nazioarteko mugikortasun programen deialdien informazioa irakurtzea.  Batez ere, hurrengo OSO GARRANTZITSUA eta 2020/21 DEIALDIA dokumentuak.

2.- Norakoak

Erasmus+ Programa:

Letren Fakultateko ikasleriak Erasmus+ Programaren bitartez hurrengo norakoetan eskaera egin dezake:

 

Latinamerika eta Beste Norakoak Programak:

Oso garrantzitsua da ikasleak plaza bat aukeratu aurretik Letren Fakultatean  egiten ari den ikasketen baliokideak norako unibertsitatean eskaintzen direla ziurtatzea.

Latinamerika eta Beste Norakoak Programetan plazak eskuragarri egon daitezke: Letren Fakultateko ikasleentzat soilik; ikastegi ezberdinetako ikasleei; edo UPV/EHUko ikastegi guztietako ikasleei baldin eta “Ikastegiak” zutabean “Denak” adierazten baldin bada: 

3.- Hizkuntza-eskakizunak

Eskuragarri dauden plazen hizkuntza-eskakizunak Norakoak ataleko tauletan kontsulta daitezke.  Hizkuntza-ziurtagiria derrigorrezkoa den norakoetan, beranduenez, deialdian ezarritako agiriak zuzentzeko epearen barruan aurkeztu beharko da.

Hizkuntza-eskakizuna gomendagarria den unibertsitateetan, ikasleak ez digu hizkuntza-ziurtagiria aurkeztu behar baina maila zehatz hori lortzeko konpromisoa hartu behar du.

 

4.- Eskaria eta Dokumentazioa

Hiru mugikortasun programetarako (Erasmus+, Latinamerika y Beste Norakoak) eskari bateratua GAUR plataformaren bitartez egin beharko da, ezarritako egutegia eta eskaera prozedura kontuan harturik.

Gehienez 8 norako ezberdin aukeratu daitezke (Erasmus+, Latinamerika edo Beste Norakoak) ikaslearen lehentasunaren arabera ordenatuta.

Ikasleak, soilik 8 norako hautatu ondoren, “BESTELAKO AUKERETAN INTERESATUA” laukitxoa marka dezake. Ondorioz, behin plazen esleipen prozedura bukaturik ikasleak plazarik lortuko ez balu, Koordinatzaileak libre geraturiko norakoak eskaini ahal izango dizkio ikasleari, nahiz eta norako horiek ez ziren aurretiaz eskaeran hautatuak izan. 

Oharra: eskaera egitean mozilla firefox edo internet explorer nabigatzaileak soilik erabili. Izan liteke beste nabigatzaile batzuekin zuzen ez ibiltzea.

Eskaera egin ondoren, hurrengo dokumentazioa Letren Fakultateko 2.44 bulegoan entregatu beharko da:

  • Eskaera-orria inprimaturik eta sinaturik; GAURen eskaera egin ondoren lortutakoa.
  • Karnet tamainako argazki bat.
  • Hizkuntza-ziurtagiriak: fotokopia eta originala (azken hau, alderatzeko soilik).

 

Oharra: dokumentazioa bulegoan fisikoki entregatu ezin bada, epe barruan eta PDF formatuan hurrengo helbidera bidali beharko da: nazioartekoak.letrak@ehu.eus
Garrantzitsua: Beste Norakoak programako plazaren bat aukeratzekotan (Norakoak Taulako “IKASTEGIAK” zutabean “DENAK” adierazita daudenak), hizkuntza-ziurtagiriak Leioako Nazioarteko Harremanen Bulegora ere nahitaez bidali beharko dira: certiidiomas.internacional@ehu.es

 

5.- Esleipena

Plazak esleitzerako orduan kontuan hartzen den irizpide bakarra batezbesteko nota da. Hortaz, plazak hurrenkeran esleituko dira, batezbesteko nota altueneko eskaritik hasita batezbesteko nota baxueneko eskarira. Nolanahi ere, mugikortasun programetan inoiz parte hartu ez duten ikasleek lehentasuna izango dute.