Menu Toggle site navigation

Seguro Escolar

Seguro escolar

El abono del seguro escolar es obligatorio para todo el alumnado y se realiza en el momento de cumplimentar la matrícula.

Es necesario aclarar que el dato necesario para contratar el seguro escolar es el número de afiliación a la Seguridad Social del alumnado.

Más información en el siguiente enlace de la Seguridad Social

seguro escolar - transferentzia

Eskola Asegurua

Euskal Autonomia Erkidegoari transferentzia

2020ko uztailaren 14tik Euskal Autonomia Erkidegoari (Hezkuntza Sailari) eskualdatu zaio eskola aseguruaren osasun prestazioen kudeaketa (89/2020 Dekretua, uztailaren 14koa, Estatuaren eta Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Bitariko Batzordearen 2020ko ekainaren 25eko Akordioa onartzen duena).

Estatuko Administrazioak beretzat gorde du matrikula gauzatzean ikasleek eskola aseguruari egiten dioten ekarpenaren diru bilketa, ikastetxeek Diruzaintza Nagusiaren Probintzia Zuzendaritzetan sartzen jarraitu behar baitute.