GIEko Berdintasunerako Batzordea

Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako Berdintasun Batzordeak 2012ko Azaroaren 28an onarturiko Zentroko Araudia du abiapuntu, eta 2013ko Otsailaren 26an sufragio unibertsal pean eginiko hauteskundeen ondorioz osatu da. Batzordearen helburua, emakumezko eta gizonezkoen arteko desberdintasunak sortu ditzakeen edozein arazo/eztabaiden eta horien ondorioen erakartze-gune bilakatzea da (ikuspuntu ideologiko zein gertaera-ikuspuntutik). Halaber, gure asmoa Batzordea ingeniaritza eta generoarekin loturiko jarduera kultural zein akademikoen bultzatzaile eta eredu izatea da.

Agenda