Menú Abrir/cerrar menú del sitio

Contenido de XSL

Textos Básicos de Antropología25170

Centro
Facultad de Educación, Filosofía y Antropología
Titulación
Grado en Filosofía
Curso académico
2019/20
Curso
1
Nº Créditos
6
Idiomas
Castellano
Euskera
Código
25170

DocenciaAlternar navegación

Distribución de horas por tipo de enseñanza
Tipo de docenciaHoras de docencia presencialHoras de actividad no presencial del alumno/a
Magistral4872
P. de Aula1218

Guía docenteAlternar navegación

Competencias/ Resultados de aprendizaje de la asignaturaAlternar navegación

Ikastaro honek aurrez hautaturiko antropologiako oinarrizko testu sorta baten eta hauei loturiko sei monografien lanketa proposatzen du. Hiru helburu ditu ikastaroak: 1) antropologiaren baitan dauden metodo nagusien berri ematea, 2) Europako eta Estatu Batuetako antropologien artean dauden lotura teorikoak eta hauen erakusgarri diren monografia klasikoak ikusgarri egitea, 3)etnografia bera, ezagutza antropologikoak eraikitzeko garaian, iharduera pribilegiatu egitea.

Ikastaro honek parte hartzen duen moduluaren helburuak lortzeko balio du.

Contenidos teórico-prácticosAlternar navegación

GAIA 1.-
Gizarte antropologiaren historia laburra. Kulturaren kontzeptua. Begiradak, haustura epistemologikoak eta idazkerak.

GAIA 2.
Kulturatik kulturara: lehenengo haustura epistemologikoa. Modernitatearen ilusioak. Gizadi osoarentzat historia unilineal bat. Transkribapenak: kultura ezberdinen historia espezifikoak.

GAIA 3.
Teoria antropologikoak eta praktika etnografikoak; behaketa, deskribapena, transkribapena, azterketa. Etnografia positibisten ekoizpena. Funtzionalisten ikerketak, hurbilketa kulturalistak. Kontestu kolonialetan egindako ezagutza etnografikoa: erabilpen politikoak.

GAIA 4.
Oinarrizko egituren bila: bigarren haustura epistemologikoa. Proposamen arrazionalista bat. Egiturak ezin daitezke behatu. Aldaezinak diren unibertsalen bila. Inkontzientearen garrantzia. Aldarrikapen heretiko bat: ¿bidaiari eta esploratzaileekiko gorrotoa?

GAIA 5.
¿Eta zer gertatzen da pertsonekin? ¿Baldintzatuak edo mugatuak?. Egituren eransketa. Subjektuak botere, ezberdintasun eta dominazio sistema sozialetan. Gatazkaren inguruko hausnarketa eta aldaketa soziala. Historia eta egitura artikulatu beharraz.

GAIA 6.
Unibertsal dena partikularra da: hirugarren haustura epistemologikoa. Ezaguera antropologikoaren interpretazio sistemaren zantzuak. Deskribapen mamitsuaren datu osagarriak. Idealismo interpetatzaile batetaruntz. Interpretazioaren mugak.

GAIA 7.
Monografia klasikoaren prosa errealista eta bere egiazkotasunaren eraginak. Monografiak: osotasun fikzioak. Monografia versus landa laneko egunkaria. Iharduera antropologikoaren inguruan: intersubjektitibitatea; intertestualitatea eta iharduera etnografikoa.

MetodologíaAlternar navegación

Irakaskuntza estrategia hauexek izango dira: klase magistralak, irakurgaien gaineko lana eta ikasleen aurkezpenak. Osagarri gisa, antropologia dokumentalak.

Sistemas de evaluaciónAlternar navegación

  • Sistema de Evaluación Final

Convocatoria Ordinaria: Orientaciones y RenunciaAlternar navegación

1.- Klaseetara datozenentzat:
Ikastarora bertaratzea, partehartze aktiboa eta tutoretzara bertaratzea: 20% (2/10)
Irakurgaien laburpena: 20% (2/10)
Talde aurkezpenak: 20% (2/10)
Bestelako lana (2 aukera):
- Lan indibiduala (ahozko aurkezpena): 40 (4/10)
- Azterketa idatzia: 40% (64/10)

2.- Klaseetara ez datozenentzat: azterketa idatzia

Materiales de uso obligatorioAlternar navegación

GAIA 2:
Benedict, R. (1974): El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura japonesa, (9-25), Madrid, Alianza.
Malinowski, B. (1975) [1922] Los argonautas del pacífico occidental (19-42), Barcelona, Península.

GAIA 3:
Lévi-Strauss, C. (1976): “Familia”. Polémicas sobre el origan y la universalidad de la familia, Barcelona, Anagrama, 7-50.
Lévi-Strauss, C. (1988): Tristes Trópicos (19-23; 330-340), Barcelona, Paidós.

GAIA 4:
Appadurai, A. (2007): "Las identidades predatorias", en: "El rechazo de las minorías. Esayo sobre la geografía de la furia (pp. 69.79), Barcelona, Tusquets.
Héritier, F. (1996): Masculino / Femenino. El pensamiento de la diferencia (Cap.1). Barcelona, Ariel.

GAIA 5:
Geertz, C. (1998): “Deskribapen trinkoa: kulturaren teoria interpretatibo bateruntz, Ankulegi, 2:90-113.
Geertz, C. (1994) “¿Desde el punto de vista del nativo: sobre la naturaleza del conocimiento antropológico”, Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas (73-90) Barcelona, Paidós.

GAIA 6:
Clifford, J. 1991. "Sobre la autoridad etnográfica" en El surgimiento de la antropología posmoderna Barcelona, Gedisa: 141-170
Marcus, G.E. & Cushman, D. E. 1991. "Las etnografías como textos", en El surgimiento de la antropología posmoderna. Barcelona, Gedisa: 171-213.

BibliografíaAlternar navegación

Bibliografía básica

GAIA 2.
Boas, F. "Las limitaciones del método comparativo de la antropología" y "Los métodos de la etnología". En Bohannan, P. y Glazer, M. comp. 1993. Antropología: lecturas. Madrid: McGrawn-Hill: 85-100
Tylor E. B. 1975. "La ciencia de la cultura". En Kahn, J. S. (Comp.), El concepto de cultura (). Barcelona, Anagrama: 29-46

GAIA 3:
Benedict, R. (1974): El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura japonesa, (9-25), Madrid, Alianza.
Malinowski, B. (1975) [1922] Los argonautas del pacífico occidental (19-42), Barcelona, Península.

GAIA 4:
Lévi-Strauss, C. (1987) [1958]: Antropología estructural (49-72), Barcelona, Paidós.
- (1988): Tristes Trópicos (19-23; 330-340), Barcelona, Paidós.

GAIA 5:
Appadurai, A. (2007): "Las identidades predatorias", en: "El rechazo de las minorías. Esayo sobre la geografía de la furia (pp. 69.79), Barcelona, Tusquets. Héritier, F. (1996): Masculino / Femenino. El pensamiento de la diferencia (Cap.1). Barcelona, Ariel.

GAIA 6:
Geertz, C. (1987): La interpretación de las culturas, (19-40), Barcelona, Gedisa
- (1994) ¿¿Desde el punto de vista del nativo¿: sobre la naturaleza del conocimiento antropológico¿, Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas (73-90) Barcelona ,Paidós.

GAIA 7:
Clifford, J. 1991. "Sobre la autoridad etnográfica" en El surgimiento de la antropología posmoderna Barcelona, Gedisa: 141-170
Marcus, G.E. & Cushman, D. E. 1991. "Las etnografías como textos", en El surgimiento de la antropología posmoderna. Barcelona, Gedisa: 171-213.

Bibliografía de profundización

Bateson, G. (1990): Naven. Una ceremonia Iatmul, Madrid, Jucar.
Clastres, P. (1998): Crónica de los indios guayaqui. Barcelona, Alta Fulla.
Descola, P. (2005): Las lanzas del crepúsculo. Buenos Aires, F.C.E.
Evans-Pritchard, E.E. (1977): Los nuer, Barcelona, Anagrama.

Tribunal de convocatorias 5ª, 6ª y excepcionalAlternar navegación

  • ARRIETA URTIZBEREA, IÑAKI
  • HERNANDEZ GARCIA, JONE MIREN
  • LEIZAOLA EGAÑA, AITZPEA

GruposAlternar navegación

01 Teórico (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

calendar
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
16-24

09:00-11:00

11:00-13:00

25-30

09:00-11:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • 2.1 - FAC.FILOSOFIA Y CC.EDUCACION

01 P. de Aula-1 (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

calendar
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
25-30

11:00-13:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • 2.1 - FAC.FILOSOFIA Y CC.EDUCACION

31 Teórico (Euskera - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

calendar
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
16-24

11:00-13:00

09:00-11:00

25-30

09:00-11:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • 2.2 - FAC.FILOSOFIA Y CC.EDUCACION

31 P. de Aula-1 (Euskera - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

calendar
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
25-30

11:00-13:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • 2.2 - FAC.FILOSOFIA Y CC.EDUCACION