Servicios externos de consulta

EUSKALTZAINDIA

EIMA (Libro de Estilo)

DICCIONARIOS

HIZTEGI ELEBAKARRAK eta ENTZIKLOPEDIKOAK

ERDAL HIZTEGI ELEBAKARRAK

HIZTEGI ELEBIDUNAK

CORPUS Y BASES DE DATOS

TERMINOLOGÍA

DICCIONARIOS POR TEMAS

OTROS SITIOS DE CONSULTA