Tesis

Jendaurreko Debateak Euskaraz. Diskurtso Erreferituaren Azterketa. Les débats en basque. Analyse des discours rapportes

Doctorando/a:
Eneritz Garro Larrañaga
Año:
2007
Personas encargadas de la dirección:
Itziar Idiazabal Gorrotxategi