Materia

Contenido de XSL

Oralidad y discurso multimedia

Datos generales de la materia

Modalidad
Mixta
Idioma
Euskera

Descripción y contextualización de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es que los periodistas, especialmente los de los medios de comunicación audiovisuales, desarrollen las competencias de comunicación oral que necesitarán en su trabajo. Para ello, se trabajarán técnicas para aprender a utilizar el lenguaje oral de manera fluida y efectiva, particularmente estrategias para expresar de manera comprensible y efectiva los mensajes orales (los improvisados y los leídos). Todo ello promoviendo formas creativas efectivas e innovadoras.

Profesorado

NombreInstituciónCategoríaDoctor/aPerfil docenteÁreaEmail
ELORDUY URQUIZA, MIREN AGURTZANEUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Titular De UniversidadDoctoraBilingüeFilología Vascaagurtzane.elordui@ehu.eus

Competencias

DenominaciónPeso
Desarrollar estrategias para la utilización del lenguaje de manera fluida y efectiva a la hora de crear, adaptar o corregir textos de los diferentes géneros orales de la comunicación multimedia (reportaje, entrevista, noticiario)30.0 %
Conocer las estrategias léxicas, morfosintácticas, pragmalingüísticas y prosódicas para poder expresar de manera comprensible y efectiva los mensajes orales (los improvisados y los leídos), y utilizarlas de manera efectiva en la realización de un producto multimedia.30.0 %
Redactar y desarrollar el guión de un producto multimedia con especial atención a los aspectos orales40.0 %

Tipos de docencia

TipoHoras presencialesHoras no presencialesHoras totales
Magistral101525
Seminario57.512.5
P. Ordenador1522.537.5

Actividades formativas

DenominaciónHorasPorcentaje de presencialidad
Estudio de casos20.050 %
Exposiciones teóricas15.0100 %
Presentaciones y comunicaciones15.0100 %
Trabajo en grupo25.025 %

Sistemas de evaluación

DenominaciónPonderación mínimaPonderación máxima
Asistencia y Participación10.0 % 20.0 %
Evaluación mediante presentación de proyectos40.0 % 60.0 %
Exposiciones10.0 % 20.0 %

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

Ikasgai honen ebaluazioa jarraitua da eta hiru ebaluazio-tresna nagusitan oinarritzen da: gelako talde praktikak (ahozko testu-lanketak, sormen-ariketak); taldearen lana: portafolio digitala.Gelako talde-praktikak: Gelan egiteko edo amaitzeko proposaturiko praktikak egin behar dituzte ikasleek talde txikietan. Ariketa horien inguruko gogoetak bilduko eta eztabaidatuko dira gelan talde osoan. Horregatik, klaseko lana baloratzerakoan, asistentzia ez ezik, parte-hartzea eta lan-dinamika ere baloratuko dira. Klasera etortzerik ez duenak ez ditu asistentziaren puntuak izango. Baina klasean egindako ariketa horiek idatziz entregatu ditzake, astero-astero, klaseko erritmoari segituz. Egela-plataforman izango ditu eskura ariketak eta irakurgaiak, eta bertan zehaztuko da entregatzeko data. Hala ere, data horretan entregatzerik ez duenari ere onartuko zaizkio ariketa horiek. Kalifikazioan, dena den, atzerapen hori baloratuko da, eta entregatzeko data betetzen ez duen ikasleak, atal horretan ezingo du NAHIKOA (puntuen erdia) baino kalifikazio hoberik jaso.Talde-lanak: atal honetan bi ebaluazio-tresna hartzen ditugu kontuan: batetik, taldearen portafolio digitala eta horren barruan proiektuaren azken produktua (4/5 minutuko bideo bat). Azken proiektu horietara heltzeko aurretiko ariketa praktikoak Gelako talde-praktikak atalean ebaluatzen dira. Klasera etortzerik ez duen ikasleak banaka egin ditzake proiektuetako praktikak eta azken produktuak.Banakako lanak: atal honetan bi ebaluazio-tresna hartzen ditugu kontuan: batetik, banaka egin eta Egelara igo behar diren ariketak eta, bestetik, banakako memoria-txostenak. 4/5 orrialdeko banakako txostena egingo dute ikasleek. Irakasleak txostenerako emandako gidalerroak kontuan hartuta, proiektu horretan testuen diseinu, ekoizpen eta hedapenean hartutako erabaki linguistiko-diskurtsiboak azaldu behar dituzte, baita sorkuntza-prozesuan sorturiko kezka zein auzien inguruan gogoeta egin ere.

Temario

1º tema

1. Contexto de la comunicación oral de los medios de comunicación

1.1. Características de la contextualización del discurso oral

1.2. Características de la contextualización del registro mixto de los medios de

comunicación.

2º tema

2. Características lingüísticas de los textos orales del ámbito de la comunicación

2.1. Estrategias pragmalingüísticas específicas del género oral

2.2. Morfosintaxis de los textos orales del ámbito de la comunicación

2.3. Gestión del léxico en los textos de género de los medios de comunicación

2.4. Recursos prosódicos y segmentación del texto

3º tema

3. Principios del discurso oral

3.1. Procurarse argumentos: Inventio

3.2. Organizar el discurso: Dispositio

3.3. Búsqueda del formulario más adecuado: elocutio

3.4. Memoria

3.5. Realización: el actio en los discursos escritos

4º tema

4. Recursos prosódicos

4.1. Pronunciación

4.2. Intensidad

4.3. Tono

4.4. Pausas-silencios

5º tema

5. Elementos extralingüísticos

5.1. La quinesis y la proxémica

5.2. Ubicación del público y del orador

5.3. Uso de los elementos técnicos

Bibliografía

Bibliografía básica

ALCOBA, S. (coord.) (1999) La oralización, Barcelona, Ariel Practicum.

ALCOBA, S. (coord.) (2000) La expresión oral, Barcelona, Ariel Practicum.

BIBER, D. (1991 [1988]), Variation across speech and writing. Cambridge: Cambridge

University Press.

BIBER, D. Dimensions of register variation: a cross linguistic comparation. Cambridge: Cambridge

University Press.

BRIZ, A. (coord) (2008) Saber hablar. Instituto Cervantes. Madrid: Aguilar

CALSAMIGLIA, H. y TUSÓN, A. (1999) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso,

Barcelona, Ariel Lingüística.

GARZIA, J. (2005) ` Euskara komunikatiboa¿ Kazetaritza Euskaraz: Oraina eta Geroa. Lejona:

Servicios de Publicaciones de la UPV

GARZIA, J. (2008) Jendeaurrean Hizlari. (Ahozko) komunikazio gaitasuna lantzeko eskuliburua. Irún: Alberdania

GARZIA, J. & SARASUA,J.&EGAÑA, A. (2001) Bat-bateko bertsolaritza. Gakoak eta azterbideak.

Donostia, Asociación de Bersolarismo.

HALLIDAY, M.A.K (1985), Spoken and written language. Oxford: Oxford University Press

TUSÓN, A (1997) Análisis de la conversación. Barcelona Ariel

Contenido de XSL

Sugerencias y solicitudes