Materia

Contenido de XSL

Orientación Educativa y Tutoría

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Castellano
Euskera

Descripción y contextualización de la asignatura

IKASGAIAREN HELBURUA: Ikasleak, Bigarren Hezkuntzan irakasle-tutore lana egiteko behar dituen gaitasunak lantzea.

LANDUKO DIREN GAITASUNAK:

1. Ekitatea, heziketa emozionala, giza eskubideen errespetua, erabakiak hartzeko erraztasuna eta ikasleen proiektu pertsonala eta profesionala eraikitzeko, Tutoretza Plangintza diseinatu, garatu eta ebaluatzeko gai izan.

2. Ikasle, irakasle, familia eta komunitatearekiko hezkuntza harremanetan elkarrekintza positibo bat ezartzen jakitea.

3. Kontuan izanik orientazioa talde ekintza bat dela, taldean lan egiteko gaitasuna garatu.

4. Orientazioa eta tutoretza ulertzea, prebentzio eta garapen soziala lortzeko esku-hartze bat bezala

5. Jabetzea zer den Hezitzaile bat izatea; nahiz eta arlo bateko espezialista izan

Profesorado

NombreInstituciónCategoríaDoctor/aPerfil docenteÁreaEmail
MARCHUETA PEREZ, AITORUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Laboral Interino UniversidadDoctorBilingüeMétodos de Investigación y Diagnóstico en Educaciónaitor.martxueta@ehu.eus
URIA IRIARTE, MARIA ESTHERUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Adjunto (Ayudante Doctor/A)DoctoraBilingüeMétodos de Investigación y Diagnóstico en Educaciónmariaesther.uria@ehu.eus
VAZQUEZ PUENTE, UNAIUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Laboral Interino UniversidadBilingüeMétodos de Investigación y Diagnóstico en Educaciónunai.vazquez@ehu.eus

Tipos de docencia

TipoHoras presencialesHoras no presencialesHoras totales
Magistral153045
P. de Aula151530

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

Ekintza eta lanen pisua azken notan:

A. Klaseko jarrera + parte hartzea %10

B. Ikasle-talde bakoitzak Tutoretzaren inguruan proiektu bat beharko du eta klasean defendatu.

%80

C. Banakako lana %10.

Talde lanaren ebaluazioaren 6 puntu (8tik) irakasleak egingo du, puntu bat taldearen auto-ebaluazioa izango da eta beste bat kideek lanen aurkezpena baloratuko dute (fitxa baten bidez). Auto-ebaluazioa behar bezala justifikatu beharko du (hausnartuz, baloratuz eta ebidentziak aurkeztuz, bestela ez da kontuan izango.

Talde honen lana nota berdina izango da taldeko partaide guztientzatKLASEKO EKINTZETAN PARTE HARTZEA

Kontuan hartuko da ikaslearen etorrera, jarrera eta parte hartzea gelako ekintzetan

B.-TALDE PROIEKTUA

a) 6-7 ikaslez osaturiko taldeak egingo dira.

b) Talde bakoitzaren egituraketa klasean bertan egingo da, dagokionean. Ostean, irakasleari korreo bat bidaliko zaio esanez zein talde osatzen duten (izena), nortzuk osatzen duten taldea (ikasleen izen-abizenak) eta bakoitzaren posta elektronikoa (UPV/EHUkoa). Jarri beharko dute ere osatuko duten proiektuaren izena.

c) Proiektua: ikastetxe bateri zuzendutako tutoretza plangintzan kokatuko da. Horretarako, Bizkaiko ikastetxe bat aukeratuko da, aztertu ondoren bere berezitasuna eta beharrak kontuan izanik, tutoretzaren plangintzan kokatzen den arlo bat landuko da. Ez du izan behar plangintza oso bat; garrantzizkoena da jakitea plangintza horretako helburuak nola lortu daitezken eta nola tutoretza hori barneratzen den ikastetxeko curriculumean. Klasean emango dira argibide guztiak.

d) Lan bakoitza gelan aurkeztuko da, horretarako talde bakoitzak 10-15 minutu izango ditu Lanak azken astean edo azken aurrekoan aurkeztuko dira.

e) Talde Lana inprimatuta (20-25 orrikoa, eranskinak aparte). Lana entregatzeko azken data: azterketa egunean. Klaseko azken eguna.

f) Lana entregatzeko modua: Times new roman 12p. 1,5 Espazioa.

Talde Proiektua tutoretza programa bat egitea hauetariko arlo bat lantzeko

1. Pentsatzen ikasi

2. Elkar bizitzen ikasi

3. Gizalegez jokatzen (ibiltzen) ikasi

4. Erabakitzen ikasi

5. “Nire proiektu profesionala” eraikitzen ikasi

6. Arazoak konpontzeko tailer edo mintegi bat antolatu

7. Inteligentzia emozionalari buruzko programa bat eraiki

8. Zirrarak nola landu

9. Gure burua aztertzen eta ezagutzen ikasi programa bat eraiki. “nola naiz, nola ikasten dut, zeintzuk dira nire ikasle hutsuneak”

10. Nerabeei zuzendutako Sexualitateari buruzko programa bat

11. Drogomenpekotauna prebentzio programa bat.

12. “Lanbide ezberdinei” buruzko orientazio programa bat eraiki

13. “Auto-estimua buruzko programa bat eraiki

14. “Guraso-eskola” baten programa eraiki. Gurasoak informatzeko, laguntzeko eta hezteko

15. Auto-ezagutza lantzen

16. .”Boulling”a edo “bullying” prebentzio programa bat

17. Tutoretzako plangintza bat osatu behar bereziko ikasleak edo esklusio arriskuan daude ikasle kopuru esanguratsua dituen ikastetxe baterako:

• Adimen urriko ikasleak dituen zentrorako

• Gizarteratzeko arazoak izan dituzten ikasle asko dituen zentrorako

• Etorkin asko dituen zentrorako

• Auzo txirotuako zentrorakoConvocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

Azterketa. Notaren %100.Uztezko iruzur, kopia edo plagioaren aurrean:

- Proban bertan iruzur, kopia edo plagioa antzematen bada, ikasgelan dagoen irakasleak azterketa eta kasuan kasuko materialak, entregatzeko eskatuko dio ikasleari, eta gertaeraren berri jasoko du idatziz. Irakasgaiaren ardura duen irakasleak ikasleari jakinaraziko dio susppentso klaifikazioa (0.0) daukala ariketan.

- Lan akademikoa zuzentzean irakasleari agerikoa iruditzen bazaio notan eragin nabarmena izango lukeen iruzurren bat egin dela, suspentsoa jarri jarri ahal izango dio, behar bezala arrazoitua.

Hau guztiaz gain, bi kasuetan eta etika akademikorako protokoloa jarraiki, plagioa, kopia edo iruzurra egiten duen orok edo horretarako laguntza eskeintzen duen orok, espediente akademikoa irekitzeko aukera aztertuko da.

Temario

GAIAK:0.-Elkar ezagutza1.-Klase taldea

Zer da talde bat? : Rolak, Buruzagitza

Lankidetza eta taldearen kohesioa

Talde dinamika eta ikasgelako giroa: taldea, arlo sozio pertsonala garatzeko eta gatazkak prebenitzeko neurri bat

Familia eta giza hezkuntzako beste agenteekiko harremana2.- Orientazioa Hezkuntza Sisteman

 Orientazioaren kontzeptua denboran zehar

Orientazioaren esku-hartze ereduak eta esparruak

Orientazio saila bigarren hezkuntzako ikastetxetan

Harreman pertsonala orientazioan

Orientaziorako tresna batzuk: Elkarrizketa,...3.-Tutoretza

Tutoretza Bigarren hezkuntzako prebentzio eta ikaslearen garapen ekintza

Tutorearen lan eremuak: ikasleak, irakasleak, familiak, komunitatea

Tutorearen funtzio, jarduera eta zereginak

Tutoretza Ekintza Planaren garapena

Tutoretza ekintza planaren jarduera-lerroak:

Pentsatzen ikasi

Gizaki izaten ikasi

Elkarrekin bizitzen ikasi

Gizalegez jokatzen (ibiltzen) ikasi

Erabakitzen ikasi

Ikas orientazioa, orientazio profesionala, aniztasun trataera, giza garapena eta prebentzioaMETODOLOGÍA:

Aplikatuko dugun metodologia, gehienbat, proiektuetan, kasuetan eta arazoen azterketan oinarritutako metodologia izango da. Metodologia mota honek praktika eta teoria integratzen ditu, eraikitzailea eta parte-hartzailea da. Talde lanean kokatzen da eta hausnarketa du erregulatzeko bidea.

Ikaslearen papera aktiboa izango da, tutore izateko behar dituen gaitasunak bideratzen joateko.

Ikaslea bere ikasketa prozesuaren protagonista bihurtzen da. Nola? Bere buruari galdetuz zer dakien eta zer jakin beharko lukeen gaiari buruz. Galderei erantzuna ematen saiatuko da iturri ezberdinak kontsultatuz. Ikaskideekin planifikatu beharko du eman beharreko pausoak Hau dena lankidetza giro batean, besteekin ikasketa prozedura konpartitzen, entzuten ikasten, besteen iritziak, erritmoak, … errespetatzen.

Irakaslea ez da edukien berri emaile bat (batzuetan bai); ikasketen laguntzaile edo gidatzaile bat baizik. Bere papera, abiapuntua izatea, hausnarketa sorraraztea, bidea ematea eta ikuspegiak zabaltzea izango da.

Gelako giroa:

Errespetu, konfiantza, lankidetza, parte-hartze eta bereziki hausnarketa giro bat lortzea da helburua. Hau irakaslearen ardura da baina ikasle bakoitzarena ere, horregatik ebaluaketan kontuan izango da.Bibliografía

Materiales de uso obligatorio

eGela-n egongo diren materialak.

Bibliografía básica

Bisquerra Alzina, Rafael y Pérez Escoda, Núria (2007). Las competencias emocionales. Educación XX1.Revista de la Facultad de Educación Nº 10. pp.61-82

 Bisquerra, R. (Com) (2005). La práctica de la orientación y la tutoría. Barcelona: Praxis

Martinez Bonafe, Angels (2011) Una propuesta de orientación desde una perspectiva crítica del curriculum en la Enseñanza Secundaria. En Rev. Qurriculum, Nº 5. En línea: http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_12/nr_189/a_2666/2666.html (consultado el 7 enero 2012)

Revistas

www.uztaro.eusCarriérologie (frantsesez)Comunidad educativaCuadernos de pedagogíaGuidance and cousselling (inglesez) Professional school counselling (inglesez) Revista española de orientación y psicopedagogía Questions d’orientation (frantsesez) L’ orientation (frantsesez) Aula e innovación educativa http://www.revistaeducacion.mec.es/ Padres y maestros Ociorama Orientamenti pedagogici (italianoz) Innovación educativa

Contenido de XSL

Sugerencias y solicitudes