Materia

Contenido de XSL

Iniciación a la Investigación Educativa. Humanidades y Ciencias Sociales

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Euskera

Descripción y contextualización de la asignatura

Hezkuntza Ikerketarako Hastapenak:Hezkuntzan, eta bereziki Gizarte Zientzietako arloan, ikerketa burutu ahal izateko orientazio minimoak izatea. Ikerketa bat nola planteatzen eta planifikatzen den ikastea.1. Hezkuntza ikerketa eta ebaluazioko oinarrizko metodologiak eta teknikak ezagutu eta aplikatu.

2. Ikerketa eta ebaluazio proiektuak diseinatu eta garatu.

3. Hezkuntzan, ikerketak eta ebaluazioak izan behar duten etikotasuna ulertu.

4. Aurretik ezarritako irizpideak kontutan izanik, ikerketa edo ebaluazio txosten baten kalitatea ebaluatzeko gai izan.

2.-METODOLOGIA

Profesorado

NombreInstituciónCategoríaDoctor/aPerfil docenteÁreaEmail
LEONET SIESO, OIHANAUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Adjunto (Ayudante Doctor/A)DoctoraBilingüeMétodos de Investigación y Diagnóstico en Educaciónoihana.leonet@ehu.eus

Tipos de docencia

TipoHoras presencialesHoras no presencialesHoras totales
Magistral153045
P. de Aula151530

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

Ikasgai honen ebaluazioa, hausnarketa prozesu gisa ulertzen da. Ikasleak bere buruaren kontzientzia hartzen du eta lortu beharreko helmugak ezagutu behar ditu. Irakaslea berriz, prestakuntzazko helburuak lortzeko orientatzen duen gidaria bihurtzen da. Zentzu honetan, Ikaskuntzari Bideratutako Ebaluazioa (IBE) (Learning-Oriented Assessment) proposatzen da. Hau eman dadin, ez da nahikoa ebaluatzeko erabiltzen diren tresnak eta prozedurak

bakarrik aldatzea, beste hainbat alderdi ere aldatu beharko dira. Benetako IBEa eman dadin, hona hemen bete beharreko baldintzak:

• Ebaluaziorako egingo diren ariketak, ikaskuntzarako ere balioko duten ariketak izango dira.

• Feedback-en (atzera-elikadura) ordez, Feedforward -a (aurrera-elikadura) proposatzen da. Ikasleei informazioa eskaini behar zaie ez bakarrik jakiteko non dauden, bere lana eta ikaskuntza hobetzeko baizik.

• Ikaslea inplikatu egin behar da bere lanaren ebaluazioan, hau da autoebaluazioak bere lekua izan behar du.

Kalifikazioa, hautatutako ikaskuntza motaren arabera egingo da:

ESKOLARA ETORTZEN DIRENAK

• Gutxieneko asistentzia betetzea (eskola kopuruaren %80).

• Bakarka edota taldekako praktikak (azken kalifikazioaren %40).

• Ikerketa proiektua (azken kalifikazioaren %60).

• Praktikak edota ikerketa proiektua gainditu ez dutenentzat Amaierako Proba.

ESKOLARA ETORTZEN EZ DIRENAK

Eskoletara etortzea derrigorrezkoa da. Hala ere, norbaitek, bere ez etortzea justifikatuko balu, bakarka, ondoko jarduerak egin beharko ditu:

• Ikerketa proiektua (azken kalifikazioaren %50).

• Ahoz eta idatzizko Amaierako Proba (azken kalifikazioaren %50).

Ebaluaketa irankorrari uko egin nahi izanez gero:

Ebaluazio metodoa jarraitua denean arautegiko 12. artikuluan ezarritakoari jarraituz: “azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazIoaren % 40 edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria.”Uztezko iruzur, kopia edo plagioaren aurrean:

- Proban bertan iruzur, kopia edo plagioa antzematen bada, ikasgelan dagoen irakasleak azterketa eta kasuan kasuko materialak, entregatzeko eskatuko dio ikasleari, eta gertaeraren berri jasoko du idatziz. Irakasgaiaren ardura duen irakasleak ikasleari jakinaraziko dio susppentso klaifikazioa (0.0) daukala ariketan.

- Lan akademikoa zuzentzean irakasleari agerikoa iruditzen bazaio notan eragin nabarmena izango lukeen iruzurren bat egin dela, suspentsoa jarri jarri ahal izango dio, behar bezala arrazoitua.

Hau guztiaz gain, bi kasuetan eta etika akademikorako protokoloa jarraiki, plagioa, kopia edo iruzurra egiten duen orok edo horretarako laguntza eskeintzen duen orok, espediente akademikoa irekitzeko aukera aztertuko da.

Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

Azterketa bidez %100.

Hala ere, aurreko deialdian talde eta banakako lanak egin izanez gero (irakaslgaiaren %50) eta gaindituak izanez gero, baliteke parte hori mantentzea. Beti ere, kasuz kasu aztertuta.Uztezko iruzur, kopia edo plagioaren aurrean:

- Proban bertan iruzur, kopia edo plagioa antzematen bada, ikasgelan dagoen irakasleak azterketa eta kasuan kasuko materialak, entregatzeko eskatuko dio ikasleari, eta gertaeraren berri jasoko du idatziz. Irakasgaiaren ardura duen irakasleak ikasleari jakinaraziko dio susppentso klaifikazioa (0.0) daukala ariketan.

- Lan akademikoa zuzentzean irakasleari agerikoa iruditzen bazaio notan eragin nabarmena izango lukeen iruzurren bat egin dela, suspentsoa jarri jarri ahal izango dio, behar bezala arrazoitua.

Hau guztiaz gain, bi kasuetan eta etika akademikorako protokoloa jarraiki, plagioa, kopia edo iruzurra egiten duen orok edo horretarako laguntza eskeintzen duen orok, espediente akademikoa irekitzeko aukera aztertuko da.

Temario

1.-Hezkuntza Ikerkuntzaren Oinarrizko Kontzeptuak eta Ikerkuntzaren Etika.

2.-Hezkuntza Ikerkuntzaren Ikuspegi Metodologikoak.

3.-Agiri Iturrien Berrikuspena

4.-Ikerkuntzaren Plangintza: Estrategiak, Aukerak, Eginkizunak eta Aldiak.

5.-Datuen Bilketa eta Analisia Hezkuntza Ikerkuntzan.

6.-Ikerkuntza Txostena

7.-Ebaluazioa HezkuntzanMETODOLOGIAGai bakoitzaren azalpen teorikoa. Gaiarekin erlazionatuak dauden artikuluen irakurketa eta taldeko eztabaidak irakurritakoari buruz. Horrekin batera, kurtsoan zehar talde lanak (praktikak) ikusitako teknikak praktikan jarriz. Era berean, Zuzendutako jarduerak gauzatuko dira ikasturtean zehar.

Bibliografía

Materiales de uso obligatorio

eGelan egongo diren materialak.

Bibliografía básica

1. Ary, D., Jacobs, L.Ch., Sorensen, Ch.K. & Walker, D.A. (2014). Introduction to Research in Education . (9th. Ed.). USA: Wadsworth Cengage Learning.

2. Bisquerra, R. (Coord.). (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.

3. Blaxter, L. et al. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa.

4. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2011). Research methods in Education. (7 th . Ed.). London: Routledge.

5. Colás, M.P. & Buendía, L. (1995). Hezkuntzaren Ikerkuntza. Leioa: EHU.

6. Hernández, S, R., Fernández, C. C., & Baptista, L. P. (2006). Metodología de la investigación (4ta ed.). México: McGraw-Hill.

7. Johnson, R.B. & Christensen, L. (2014). Educational Research. Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.

8. Lukas,J.F. & Santiago,K. (2009). Evaluación Educativa. Madrid: Alianza.

9. Lukas,J.F. & Santiago,K. (2016). Hezkuntza-ebaluazioa. Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua.

10. Mateo, J. (2000). La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. Barcelona: ICE-Horsori.

11. McMillan, J.S. & Schumacher, S. (2005). Investigación educativa: una introducción conceptual. Madrid: Pearson.

12. Nieto Martín, S. (arg.) (2010). Principios, métodos y técnicas esenciales para la investigación educativa. Madrid: Dykinson.

13. Pérez-Juste, R. (2006). Evaluación de programas en educación. Madrid: La Muralla.

14. Ruiz Olabuénaga, J.I., Arístegui, I. & Melgosa, L. (2002). Cómo elaborar un proyecto de investigación social. Bilbao: Universidad de Deusto.

15. Sandín, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw-Hill.

16. Tójar Hurtado, J.C. (2006). Investigación cualitativa. Comprender y actuar. Madrid: La Muralla.

Contenido de XSL

Sugerencias y solicitudes