Materia

Contenido de XSL

Didáctica de las Lenguas: fundamentos teórico- didácticos

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Euskera

Descripción y contextualización de la asignatura

Bigarren Hezkuntzan ingeleseko irakasle izateko ezagutza, trebezia eta ilusioa garatzea da irakasgai honen helburua. Hezkuntza arloko inpaktu sozialaren ebidentziak oinarri hartuta, ingelesa ikasteko baldintza onenak nola sortzen diren irakastea da xedea, kontuan hartuta ikasle guzti-guztiak barne hartzea ezinbestekoa dela, ikasleen profila edozein dela ere. Horrek esan nahi du irakasleek modu eraginkorrean sustatu behar dutela ikasle guztien emaitza-berdintasuna, nazioartean onartutako akordio eta konbentzioen ildotik, hala nola Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko Helburuen 4. helburua, "Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzearen" alde egiten duena, edo Haurren Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioaren 29. artikulua, zeinak defendatzen baitu "haurren hezkuntza bideratu behar da haurren nortasuna, ahalmena eta gaitasun fisikoa eta mentala potentzialtasun osoan garatzera". Nazioarteko komunitate zientifikoak baliozkotutako ikerketak erakusten du helburu horiek lor daitezkeela eta, izatez, inpaktu sozialari buruzko ebidentzia zientifikoak aplikatzen dituzten eskoletan lortzen direla. Beraz, irakasgai honen helburua da Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako graduetako 4. mailako ikasleek irakaskuntza-lana egiteko aukera emango dien ezagutza eskuratzea, ikasle guztien emaitza-berdintasuna bermatzeko, haien profila edozein izanda ere.

Profesorado

NombreInstituciónCategoríaDoctor/aPerfil docenteÁreaEmail
ZUBIRI ESNAOLA, HARKAITZUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado AgregadoDoctorBilingüeDidáctica de la Lengua y la Literaturaharkaitz.zubiri@ehu.eus

Competencias

DenominaciónPeso
Conocer los curriculos de Lenguas de la Educación Secundarioa obligatoria y postobligatoria y sus fundamentos teóricos con el fin de juzgar adecuadamente las propuestas de programa20.0 %
Contrastar los criterios oficiales con las propuestas vehiculadas en el material escolar para poder establecer criterios de selección de dicho material.Secundaria y conocer las posibilidades expresivas de dichos textos literarios20.0 %
Detectar las necesidades específicas del alumnado en el orden lingüístico y discursivo a fin de poder ajustar los programas20.0 %
Controlar y regular los propios modos de exposición con el fin de adaptarlos a distintas audiencias y diferentes objetivos didácticos20.0 %
Atender a los aspectos contextuales, organizativos, icónicos, conceptuales y formales para valorar los textos y discursos de un modo crítico y elaborar otros20.0 %

Tipos de docencia

TipoHoras presencialesHoras no presencialesHoras totales
Magistral153045
P. de Aula151530

Actividades formativas

DenominaciónHorasPorcentaje de presencialidad
Adquirir destrezas instrumentales básicas2.00 %
Análisis de casos6.060 %
Clases expositivas5.080 %
Clases magistrales9.00 %
Desarrollo escrito de un tema5.00 %
Discusión en grupo4.060 %
Elaboración de cuestionarios12.00 %
Estudio de casos4.080 %
Lectura y análisis prácticos12.033 %
Manejo de fuentes y recursos10.00 %
Presentaciones y comunicaciones6.00 %

Sistemas de evaluación

DenominaciónPonderación mínimaPonderación máxima
Ensayo, trabajo individual y/o en grupo25.0 % 25.0 %
Examen escrito (problemas)20.0 % 20.0 %
Examen escrito (teoría)10.0 % 10.0 %
Participación en los foros25.0 % 25.0 %
Trabajos Prácticos20.0 % 20.0 %

Resultados del aprendizaje de la asignatura

- Ikasleak gai dira beren ezagutza lanbiderako profesionaltasunez erabiltzeko, eta beren ikasketa eremuan gai dira argudioak lantzeko eta defendatzeko eta arazoei konponbideak emateko.

– Ikasleak gai dira datu esanguratsuak jasotzeko eta interpretatzeko eta haiekin analisiak egiteko, zeinetan izaera soziala, zientifikoa edo etikoa duten hausnarketak barne hartzen dituzten.

– Aniztasun linguistikoa eta kulturala dagoen testuinguruetan, hizkuntzen ikaskuntza eraginkortasunez sustatzen dakite.

– Aniztasuna dagoen testuinguruetan, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideak ardatz hartuta diseinatzen dituzte ikasketa espazioak eta esku-hartzen dute espazio hauetan.

– Barneratu dute bizitzan zehar irakasle funtzioa egokitu egin behar dela aldaketa zientifiko, pedagogiko eta sozialetara.

– Eskolako hizkuntza (euskara) ekoizten eta ulertzen dute, testuinguru eleanitzetan irakasle lanean jarduteko bezain beste.

– Ikasgelaren ezagutza eta ikasgela kudeatzeko ezagutza praktikoa garatu dute. Ikasgelako interakzio eta komunikazio prozesuak ezagutzen dituzte, eta ikasgelan ezagutza eta bizikidetza sustatzeko trebeziak dauzkate.Irakasgai honetan eskatzen diren gaitasunak honakoak dira:I. Bigarren/atzerriko hizkuntzaren ikaskuntzari buruzko testu zientifikoak irakurtzea, aztertzea eta azaltzea.

II. Bigarren/atzerriko hizkuntzaren literatura zientifikoan oinarrituz, ikasgelako egoerak interpretatzea eta baloratzea.Irakasgaiaren ikaskuntzaren emaitzaki. Solasaldi dialogiko pedagogikoetan aktiboki parte hartzen du eta testu zientifikoak eraginkortasunez irakurtzen, aztertzen eta azaltzen ditu.

ii. Literatura zientifikoko kontzeptuak maila teorikoan identifikatzen ditu eta azaltzen ditu.

iii. Funtsezkoak diren kontzeptu teorikoak praktikan identifikatzen ditu, teoria eraginkortasunez aplikatzen du eta horren arabera aztertzen ditu egoerak, indarguneak identifikatzen ditu eta arazoak gainditzeko konponbideak proposatzen ditu.

Conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüísticos de la didáctica de la lengua, para analizar las distintas situaciones y fenómenos de la didáctica de la primera y segunda lengua en el contexto escolar.

Conocer los programas de educación bilingüe y multilingüe, teniendo en cuenta la diversidad lingüística y cultural de la escuela.

Saber seleccionar las herramientas más adecuadas para la didáctica de la lengua en función de las necesidades del aula.

Reconocer los aspectos que conforman la competencia comunicativa en la práctica del aula, teniendo en cuenta las distintas lenguas y los hablantes para crear secuencias didácticas inclusivas basadas en el currículo escolar.

Temario

1. Inpaktu sozialaren ebidentzietan oinarritutako bigarren hizkuntzen irakaskuntza

1.1 Hezkuntza eraldatzailea: itxaropen handiak ikasle guztientzat

1.2 oinarri zientifikorik ez duten hezkuntzaren arloko sinesmenak

1.3 hezkuntzan gizarte-eraginaren ebidentziak identifikatzeko irizpideak.2. Hizkuntzaren ikaskuntzara bideratutako Interakzioa eta Aldamiajea Garapen Hurbileko Eremuan

2.1 Interakzioetan parte hartzeak ikaskuntza sortzen du

2.2 Garapen Hurbileko Eremua eta Aldamiajea (Scaffolding) testuinguru eleanitzetan eta kulturanitzetan

2.3 taldekatzeko ereduak: inklusioa, mixture, streaming, tracking.

2.5 familiek parte hartzeko ereduak

2.6 talde interaktiboak

2.7 solasaldi dialogikoak

2.8 liburutegi tutorizatuak3. Lankidetzazko interakzioak indarkeriarik gabeko testuinguruetan. Gatazkak Prebenitzeko eta Konpontzeko Eredu Dialogikoa

Bibliografía

Bibliografía básica

¿ 97/2010 DEKRETUA, martxoaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzeko den Dekretua aldatzen duena.

¿ Calsamiglia, H. eta Tusón, A. (2008). Las cosas del decir. Barcelona: Ariel.

¿ Camps, A., Guasch, O. y Ruiz Bikandi, U. (2010). ¿La didáctica de la lengua (las lenguas) y la literatura¿. Textos, 55, 71-80.

¿ Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica Argentina.

¿ Cassany, D. (2006). Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Bartzelona: Paidós.

¿ Castelló, M. (Koord.) (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias.

¿ Goikoetxea, N. (2008). ¿Gaitasun komunikatiboa lantzeko proposamena¿. Hizpide 69, 86-105.

¿ González Piñeiro, M.; Guillén Díaz, C.; Vez, J. M. (2010). Didáctica de las lenguas modernas: competencia plurilingüe e intercultural. Madrid: Síntesis.

¿ Pérez Cabello, A. M. (2011). Enseñar y aprender a comunicarse en una segunda lengua. Barcelona: Ice-Horsori.

¿ Pérez Esteve, P. eta Zayas, F. (2007). Competencia en comunicación lingüística. Madril: Alianza.

¿ Rivas, Teresa (2011). ¿Evaluar en el área de lengua y literatura¿. Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Bartzelona: gráo. 61-78.

¿ Ruiz Bikandi, U. (Ap.) (2009). Bigarren hizkuntzaren didaktika Haur eta Lehen Hezkuntzan. Bilbo: EHU.

¿ Ruiz Bikandi, U. (Coor.) (2011). Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Barcelona: Graó

¿ Tusón, A. (2011). ¿El desarrollo de la competencia comunicativa oral en el aula de lengua¿. Textos, 56. 66-74.

¿ Zabaleta, I. (2010). Hizkuntzaren zientziak hizkuntzaren pedagogian. Donostia: Jakin.Enlaces

Contenido de XSL

Sugerencias y solicitudes