Materia

Contenido de XSL

Diagnóstico e Intervención en Orientación Educativa

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Castellano

Descripción y contextualización de la asignatura

Etorkizuneko orientatzaileak eta Bigarren Hezkuntzan jardungo duten irakasleak, afektibitate eta sexu aniztasunari eta familia-aniztasunari dagokionez prestatzea eta trebatzea du helburu irakasgai honek. Ondorengo eduki-multzo bitartez garatuko da:

• Sexu aniztasuna Hezkuntza Sisteman. Hezkuntza orientazioa sexu aniztasunaren ikuspegitik, Sexu aniztasuraren Pedagogia. Genero sexu aniztasuna eta genero nortasuna, Familia aniztasuna: Familia Homoparentala. Legedia, arauak.

• Zehaztasun kontzeptualak: sexu aniztasuna, sexu joera, nortasuna, LGTBI, LGTBI fobia, Hetero-arauak,

• Bigarren Hezkuntzarako hezkuntza baliabideak eta tresnak hezitzaileak, Ariketa praktikoak

Profesorado

NombreInstituciónCategoríaDoctor/aPerfil docenteÁreaEmail
IBAIBARRIAGA REVUELTA, NAGOREUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Laboral Interino UniversidadBilingüeMétodos de Investigación y Diagnóstico en Educaciónnagore.ibaibarriaga@ehu.eus

Competencias

DenominaciónPeso
Caracterizar y contextualizar las fases de un proceso de diagnóstico asumiendo un compromiso ético y deontológico.25.0 %
Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico, formas de aplicación e interpretación15.0 %
Saber cómo realizar y transferir un informe sobre resultados del proceso diagnóstico a los distintos destinatarios implicados20.0 %
Adquirir criterios para el diseño y puesta en marcha de las intervenciones más adecuadas en cada caso, evaluar y derivar cambios para mejorarlas coordinando las actuaciones con todos los agentes educativos y/o servicios.15.0 %
Analaisis de Casos y propuesta de mejora10.0 %
Análisis de test y pruebas psicométricas15.0 %

Tipos de docencia

TipoHoras presencialesHoras no presencialesHoras totales
Magistral153045
P. de Aula151530

Actividades formativas

DenominaciónHorasPorcentaje de presencialidad
Análisis de casos4.070 %
Clases expositivas14.070 %
Desarrollo escrito de un tema10.00 %
Exposición de proyectos4.070 %
Manejo de fuentes y recursos15.00 %
Prácticas de aula8.070 %
Trabajo en grupo20.00 %

Sistemas de evaluación

DenominaciónPonderación mínimaPonderación máxima
Examen escrito25.0 % 50.0 %
Exposiciones5.0 % 10.0 %
Trabajos Prácticos20.0 % 40.0 %

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

Lanak, emanaldiak eta ebaluazioa:(% 40)= Bakarkakolana. Nere konpetentzien porfolioa egitea(% 40)= Taldeko lana. Egungo egoerari buruzko ikerketa mota(% 20)= Ikasgelako jarduerak. Prateartzea, lan praktikoakCOVID-19ren eraginenez, konfinamendua egongo balitz, ebaluazio sistema bera erabiliko litzateke. Taldeko lanaren aurkezpena BBC plataformaren bidez gauzatuko da. Jarduerak eGelan jarriko dira eskuragai eta eGelaren bidez entregatuko dira.Idatzizko frogari dagokionez, ikasleak ikasgaiaren eGelan izango dute eskuragarri proba eta 90 minutu izango dituzte hau egin ahal izateko. Denbora igaro ondoren, egelara igoko du dokumentua horretarako sortutako zereginaren bidez.

Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

Ebaluazioa:

Bakarkako lana(% 60)= Nere konpetentzien porfolioa egitea (programetako gaiak jorratuz)(% 20)= Irakurketak (2), eta beroren iruzkinak(% 20)= Azterketa: garatzekko galderak.COVID-19ren eraginenez, konfinamendua egongo balitz, ebaluazio sistema bera erabiliko litzateke. Taldeko lanaren aurkezpena BBC plataformaren bidez gauzatuko da. Jarduerak eGelan jarriko dira eskuragai eta eGelaren bidez entregatuko dira. Idatzizko frogari dagokionez, ikasleak ikasgaiaren eGelan izango dute eskuragarri proba eta 90 minutu izango dituzte hau egin ahal izateko. Denbora igaro ondoren, egelara igoko du dokumentua horretarako sortutako zereginaren bidez.

Temario

KONPETENTZIAK

Eskumen orokorrak: Ikasleria, genero analisi bat egiteko gai izan behar da LGTBI biztanleria kontuan harturik.

Zehatzik, ikasleria, sexu-genero sistema arauemailea eta sexu-genero sistema ez arauemailearen arteko desberdintasunak bereizteko gai izan behar da. Eta ikasleria, Emakume lesbianak gizartean pairatzen dituzten diskriminazioak azaltzen jakin behar dute, generoan edo arrazoi sexistetan oinarrituriko egoerak.

Bibliografía

Materiales de uso obligatorio

Saio aurreko irakurketak:1. “DIBUJANDO EL GENERO” de G. Coll-Planas, editorial Egales 2013. (testua txertatu egiten da Egelan)2- Eremu juridikoa. bibliografia:13/2008 LEGEA, abenduaren 12koa, Familiei LaguntzekoaEuskadiko Autonomia Erkidegoan familiei laguntzeko erakunde arteko III. Plana2/2003 LEGEA, maiatzaren 7koa, izatezko bikoteak arautzen dituena.13/2005 LEGEA, uztailaren 1ekoa, Kode Zibila aldaraztekoa.3. LUCAS PLATEROren glosarioa irakurri4. Egelqan irakasleak jarritako materiala: porfolio eta apunteakBibliografía básica

- El proceso de resiliencia en el desarrollo de la identidad lesbiana, gay bisexual”

Expectativa de Diversidad: Ideas y Dinámicas - Carlos de la Cruz. Ed. Consejo de la Juventud de España. Madrid, 2005

- Coll-Planas, G.: ‘La voluntad y el deseo. La construcción social del género y la sexualidad: el caso de lesbianas, gays y trans’. Edit. Egales. Madrid, 2010

- Mujika, I.: ‘Visibilidad y participación social de las mujeres lesbianas en Euskadi’, en ‘Colección DDHH P. Francisco de Vitoria’, Edit. Ararteko. Vitoria-Gasteiz, 2007

- Garaizabal, C.: ‘La transgresión del género. Transexualidades, un reto apasionante’, en ‘Transexualidad, transgenerismo y cultura’, Nieto, J. A. (com.). Edit. Talasa. Madrid 1998

- Weeks, J.: ‘Valores en una era de incertidumbre’ en ‘Construyendo identidades estudios desde el corazón de una pandemia’ Llamas, R. (comp.). Edit. S.XXI. Madrid, 1996

- Raquel (Lucas) Platero (ed.) ‘Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada’, Bellaterra. Barcelona. 2012.

- Coll-Planas, Gerard & vidal, maria , “Dibujando el género”, Edi. Egales, Barcelona, 2013

HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL BULLYNG HOMOFÓBICO. Platero Méndez, Raquel-Gómez Ceto, Emilio. Talasa Ed.3/2007 LEGEA, martxoaren 15ekoa, pertsonen sexuari buruzko erregistro-aipamenaren zuzenketa arautzen duena (Disposición adicional 1ª).

ILGA 2016 txostena.

- DESARROLLO PSICOLÓGICO EN LAS NUEVAS ESTRUCTURAS FAMILIARES Pirámide 2010 Enrique Arranz Freijo Alfredo Oliva

- INFORME “FAMILIAS HOMOPARENTALES EN ESPAÑA: INTEGRACIÓN SOCIAL, NECESIDADES Y DERECHOS Santiago Agustín Ruiz, 2013ko maiatza

- EL DESARROLLO INFANTIL Y ADOLESCENTE EN FAMILIAS HOMOPARENTALES. INFORME PRELIMINAR Mª del Mar - - González Sevillako Unibertsitateko Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia Dptua 2002ko ekaina

DIVERSIDAD FAMILIAR EN LA ESCUELA: GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS Francisca López eta Marta Díez. Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia Departamentua. Sevillako Unibertsitatea. Cultura y Educación, 2009, 21 (4), 453-46 orriak- AA.VV.: ‘Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos en relación con la orientación sexual y la identidad de género’. Edit. ALDARTE. Bilbao, 2010- Mujika, I. y Villar, A.: ‘La diversidad sexual y los DDHH, Gays, Lesbianas, Transexuales y Derechos Sexuales’: Edit. ALDARTE. Bilbao, 2008

Rubin, G.: ‘Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad’ en ‘Placer y peligro: explorando la sexualidad femenina’. S. Vance, C. (compiladora). Edit. Hablan las mujeres. 1989

- Weeks, J.: ‘Sexualidad’. Ed. Paidós Barcelona 1998 Borrillo,- Daniel, Homofobia, Barcelona, Ed. Bellaterra, 2001Bibliografía de profundización

“DIBUJANDO EL GENERO” de G. Coll-Planas, editorial Egales 2013. (testua txertatu egiten da Egelan)13/2008 LEGEA, abenduaren 12koa, Familiei LaguntzekoaEuskadiko Autonomia Erkidegoan familiei laguntzeko erakunde arteko III. Plana2/2003 LEGEA, maiatzaren 7koa, izatezko bikoteak arautzen dituena.13/2005 LEGEA, uztailaren 1ekoa, Kode Zibila aldaraztekoa.LUCAS PLATEROren glosarioa irakurriExpectativa de Diversidad: Ideas y Dinámicas - Carlos de la Cruz. Ed. Consejo de la Juventud de España. Madrid, 2005Revistas

Emakunde aldizkaria: Rol sexisten zama/ La pesada carga de los prejuicios. Vo. 68 ( 2007)http://www.emakunde.euskadi.net/u72rev0cont/es/contenidos/informacion/sen_revista/es_emakunde/adjuntos/emakunde68.pdf

Enlaces

El proceso de resiliencia en el desarrollo de la identidad lesbiana, gay bisexual”http://acceda.ulpgc.es/xmlui/bitstream/handle/10553/6607/0231633_00030_0004.pdf?sequence=1Guía trans para jóvenes y agentes educativos. Aldarte. Gay, lesbiana eta transexualen arretarako zentrua.http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/GUIATRANScast.pdfEducación de las Sexualidades. Los puntos de partida de la Educación Sexual. Carlos de la Cruz 2003.http://www.amaltea.org/content/news/10/libesex.pdfContenido de XSL

Sugerencias y solicitudes