Publicaciones 2016

Parte Hartuz ikerketa taldeak ekarpen nabarmena egiten du argitalpen jardueraren aldetik. 2016 eta 2021 urteen bitartean, bere kideek guztira 219 argitalpen atera zituzten, askotariko gaien ingurukoak. Horien artean, 21 liburu, 71 liburu kapitulu eta 106 artikulu indexatutako aldizkarietan.

Hona hemen, laburpen gisa, taldekideek 2016tik 2021ra argitaratutako artikulu, kapitulu eta liburu nagusiak.


El grupo de investigación Parte Hartuz realiza una importante aportación a la actividad editorial. Entre 2016 y 2021, sus miembros publicaron un total de 219 publicaciones sobre temas muy diversos. Entre ellos, 21 libros, 71 capítulos de libros y 106 artículos en revistas indexadas.

He aquí, a modo de resumen, los principales artículos, capítulos y libros publicados por los miembros del grupo entre 2016 y 2021.

The importance of historical context: a new discourse on the nation in Basque nationalism?

Autoría:
Zabalo, Julen; Odriozola, Onintza
Año:
2017
Revista:
Nationalism and Ethnic Politics
Factor de impacto:
385
Cuartil:
Q2
Volumen:
23
Página de inicio - Página de fin:
134 - 154
ISBN/ISSN:
1353-7113
DOI:
https://doi.org/10.1080/13537113.2017.1311140
Descripción:

1.1 (2020) CiteScore Q2 (2020) CiteScore Best Quartile 1.23 (2020) SNIP 0.299 (2020) SJR SJR H-Index 24 2017 - Q2 Impact factor: 0.385