Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Kimika27855

Ikastegia
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola. Eibarko Atala
Titulazioa
Energia Berriztagarrien Ingeniaritzako Gradua
Ikasturtea
2021/22
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
27855

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3045
Gelako p.1525
Laborategiko p.1520

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

Energi berriztagarriak hainbat teknologi eta prozesu batzen ditu. Biogasa eta bioerregaiak ekoiztean gertatzen diren prozesuak ulertzeko kimika oinarrizkoa da. Bi prozesu horiek bigarren mailako Bioenergia ikasgaian ikusiko dira. Bestalde, oxidazio-erredukzio erreakzioen oinarriak ezagutzea ere garrantzitsua da, erregai-piletan, baterietan eta elektrolisi prozesuak oxidazio-erredukzio erreakzioen bidez gertatzen direlako. Horregatik, ikasgai honetan kimika organikoa, ez-organikoa eta hidrogenoaren kimika landuko dira graduaren beste hainbat ikasgaietan oinarrizko kontzeptuak izango direlako.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

Gaitasuna
Kimika organikoa eta ez-organikoaren oinarrizko printzipioak eta beraien erabilerak ingeniaritzan ulertzea eta erabiltzea.

Ikaskuntza emaitzak
- Erreakzio kimikoaren estekiometria ezagutzen du eta ulertzen ditu erlazionatuak dauden kontzeptuak.
- Ur disoluzioaren orekarako beharrezkoak diren kontzeptuak ulertzen ditu.
- Redox erreazkioen oinarriak ulertzen ditu.
- Oxidazio erreduzkioak doitzen ditu eta oxidatzaileak eta erreduktoreak ezagutzen ditu.
- Molekula organikoak identifikatzen ditu, eta bere ezaugarriak eta oinarrizko taldeak ezagutzen ditu.
- Elektrokimikaren oinarrizko printzipioak ezagutzen ditu eta erregai-piletan, elektrolisian eta baterietan erabiltzen ditu.
- Hidrogenoaren oinarrizko kimika ulertzen du eta bere propietate elektrokimikoetan aplikatzen du.
- Disziplina anitzeko eta ingurune eleaniztasunean lana egiten badaki.

Gainera, erreakzio kimiko organiko bati aplikatutako jasangarritasunaren kontzeptua sartzeko jarduera espezifiko bat garatuko da, jasangarritasunari dagokionez haren portaeran eragiten duten parametroak nabarmentzeko helburuarekin.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

1. Estekiometria: Konposatu baten estekiometria. Atomo kopuruaren kalkuloa. Melokula kopuruaren kalkuloa. Konposatu kimiko baten purutasuna.
2. Oreka kimikoa: Erreakzio itzulgarriak, oreka konstanteak, orekan eragina duten faktoreak, presio partzialak eta oreka konstanteak.
3. Oxidazio-erredukzio erreakzioak (REDOX): Oinarrizko kontzeptuak, oxidazio-erredukzio erreakzioen doiketa.
4. Kontzeptu elektrokimikoen garapena: Termodinamika, erreakzio-zinetika, masa eta kargaren garraioa.
5. Elektrokimika aplikatua: Erregai-pilak. Elektrolisia. Bateriak.
6. Kimika organikoari sarrera: Ezaugarri orokorrak. Hidrokarburo aseak, hidrokarburo asegabeak, hidrokarburo aromatikoak, talde funtzionak adierazgarrienak, hidrokarburoen arteko erreakzio nagusiak.
7. Hidrogenoaren kimika: Propietateak. Ekoizpena. Garraioa

MetodologiaToggle Navigation

Ikasleek gaitasunak garatzeko eta ikaskuntza emaitzak lortzeko hainbat jarduera egingo dira:

- Gaiaren kontzeptuak azaltzeko klaseak emango dira, eta noiz edo behin ikasleek parte hartu beharko dute edukiei buruzko eztabaidetan.

- Gaiaren ezagutza teoriko lantzeko ikasgelan ikasleek problemak ebatzi egingo dute. Problemak eta ariketak emango zaizkie banaka edo taldean ebazteko.

- Lan kooperatiboa, puzzle erara, testuak aztertzeko. Galderak eta eztabaida irekia sustatuko dira, ikasleek eskura ditzaten ahozko komunikazioari, sintesi ahalmenari eta talde lanari lotutako trebetasunak.

- Irakasleak proposatu gaiari buruz taldeka lan bat egin beharko dute ikasleek. Txostena eta aurkezpena egin beharko dute taldean.

- Kimika jasangarriko gaitasunak garatzeko, ikasleek posterren saio batean parte hartuko dute, erreakzio baten iraunkortasunean eragina duten parametroak aztertzeko. Ikasleek taldeka lan egingo dute, erreakzioari buruzko informazioa lortzeko eta horren iraunkortasunarekin lotutako hainbat galderari erantzuteko. Ondoren, poster bat egingo dute, aipatutako erreakzioaren azterketaren alderdi garrantzitsuenak grafikoki aurkezteko, ikuspegi jasangarri batetik.

- Laborategiko praktiketan lan esperimentalak egingo dituzte Kimikan erabiltzen diren teknika esperimentalak ezagutu eta euretan trebatzeko. Praktiketako analisia egingo dituzte eta feedbacka emango zaie ikaste prozesua hobetzeko.

Osasun egoerak aurrez aurreko irakaskuntza edota ebaluazioa eragotziz gero, onlineko jarduerara joko da eta ikasleei aldaketa horren berri emango zaie.

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 60
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 20
  • Prácticas de laboratorio (%): 20

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

OHIKO DEIALDIA
Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa hasten denetik kontatzen hasita (8. artikulua. Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia onartzeko)

UKO EGITEA
Ikasleek aukera izango dute deialdiari uko egiteko. Horretarako, eskaria irakas­gaiko irakasleari egin beharko diote idatzi bidez eta irakasgaiaren irakaskuntza epe data amaitu baino hilabete bat lehenago gutxienez, irakasgaiaren ikasketen gidaliburuan hala agertuko dena.

Ikaslea ez bada idatzizko probara aurkezten, edozein deialditan, deialdiari uko egin diola ulertuko da eta «Aurkezteke» jarriko zaio.

PORTZENTAIAK
Azken proba idatzian, %40 teoriari buruzko galderak izango dira eta %60 problemak. Atal bakoitzean gutxienez puntuen %30 lortu beharko da. Azken proba idatzian gutxienez 5/10 atera beharko da ikasgaia gainditzeko. Praktikak gainditzea nahitaezkoa da ikasgai hau aprobatzeko.

Beharrezkoa bada, osasun egoerak hala eskatzen badu, azterketa online egingo da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

9. artikulua. Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia onartzeko.

Irakasgaia ohiko deialdian gainditzen ez duten ikasleek, hautatutako ebaluazio sistema gorabehera, eskubidea izango dute ezohiko deialdiko azken ebaluazioko proba osatzen duten azterketa eta jardueretara aurkezteko

Beharrezkoa bada, osasun egoerak hala eskatzen badu, azterketa online egingo da.

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

Egelan eskeinita dagoen materiala.

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

Chang, R., Química.(10a. Edición) McGraw Hill, 2010. ISBN 9786071503077
Chang, R., Fundamentos de Química. McGraw Hill, 2011. ISBN 9786071505415
Ralph H. Petrucci; William S. Harwood; F. Geoffrey Herring, Quimica General, Pearson, 2011. ISBN 8483226804

Gehiago sakontzeko bibliografia

- Caballero, H., Cómo resolver problemas de estequiometría. Filarias, 2006. ISBN 9788493248888
- Requena, A., Pascual, A., Química física: problemas de termodinámica, cinética y electroquímica. Garceta, 2009. ISBN 9788492812127
- Coeuret, F., Introducción a la ingeniería electroquímica. Reverté, 1992. ISBN 9788429171174
- Fernández M.R., Fidalgo J.A. 1000 Problemas de Química General. Everest. León, 1996. ISBN 8424176049
- Reboiras M.D. Problemas Resueltos de Química. La Ciencia Básica. Thomson. Madrid, 2007. ISBN 9788497325417
- Orozco C., González M.N., Pérez A. Problemas Resueltos de Química Aplicada. Paraninfo. Madrid, 2011. ISBN 9788428380928


Aldizkariak

- Accounts of Chemical Research: http://pubs.acs.org/journal/achre4
- Chemical Reviews: http://pubs.acs.org/journal/chreay
- Chemical Science: www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/chemical-science/
- Chemistry Education Research and Practice: http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/chemistry-education-research-practice/
- Education in Chemistry: www.eic.rsc.org

Web helbideak

www.sciencebookaday.com

www.chemistry-blog.com/

Chemical&Engineering News http://cen.acs.org/index.html

www.compoundchem.com

www.senseaboutscience.org

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

 • ANTXUSTEGI BENGOETXEA, MIREN MIRARI
 • GONZALEZ ALRIOLS, MARIA
 • SEOANE RIVERO, RUBEN

TaldeakToggle Navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-10

08:00-10:00 (1)

09:00-10:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • AULA 2.1 4. BERRISTAGARRIAK 01 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)
 • AULA 2.1 4. BERRISTAGARRIAK 01 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (2)

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

08:00-09:00 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • AULA 2.1 4. BERRISTAGARRIAK 01 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

01 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
11-15

09:00-12:00 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

01 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
11-15

15:30-18:30 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-10

09:00-11:00 (1)

08:00-09:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.1 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)
 • eAULA 1.1 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (2)

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

09:00-10:00 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.1 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

31 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
11-15

08:00-11:00 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

31 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
11-15

15:30-18:30 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-10

15:30-17:30 (1)

16:30-17:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.1 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)
 • eAULA 1.1 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (2)

61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

15:30-16:30 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.1 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

61 Laborategiko p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
11-15

15:30-18:30 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)